Pripravenosť spoločnosti KOSIT na tohtoročnú zimnú údržbu
29. októbra 2019
Od 8. januára 2020 sa budú odvážať vianočné stromčeky z mesta
8. januára 2020

Škody spôsobené vyhorením kontajnerov

Spoločnosť KOSIT a.s. od začiatku roka do dnešného dňa eviduje 84 požiarov kontajnerov. Viac ako tretinu z nich zaznamenala v mestskej časti Košice – Juh (32) a v mestských častiach Západ (14), Sever (10), Nad Jazerom (8) a Staré mesto (8). Až v 55 prípadoch došlo ku vyhoreniu kontajnerov určených na zmesový komunálny odpad a v 16 prípadoch kontajnerov určených na triedený papier.

Celkovo týmito požiarmi vznikla KOSIT-u celková škoda na majetku a nákladoch na odstránenie následkov požiarov za viac ako 20.000 €. 

Najkritickejším mesiacom bol v tomto roku október, v ktorom spoločnosť KOSIT eviduje až 21 požiarov. Najčastejším miestom požiarov kontajnerov bola spomenutá mestská časť Košice – Juh a to v okolí Základnej školy na Gemerskej ulici.

V niektorých konkrétnych prípadoch nemôžeme na základe indícií vylúčiť ani úmyselné zapálenie. Vo všetkých prípadoch, pri ktorých došlo k úplnému vyhoreniu alebo len čiastočnému poškodeniu kontajnerov, spolupracujeme s  Policajným zborom Slovenskej republiky, ktorý určuje presnú príčinu požiarov.“ hovorí Michal Hrabovský, riaditeľ Divízie služieb spoločnosti KOSIT.

Kontajnery pre zmesový komunálny odpad a papier, sú z pohľadu vzniku požiaru najrizikovejšie. V prípade kontajnerov pre komunálny odpad je dôvodom pre ich veľmi rýchle vznietenie fakt, že sa v ňom nachádzajú horľavé odpady ako papier, či rôzne textílie.

Je nevyhnutné, aby si obyvatelia Košíc uvedomili, že obsah kontajnera, ktorý je v mnohých prípadoch naplnený rôznorodým odpadom, môže veľmi rýchlo začať horieť. Preto prosíme obyvateľov Košíc aby do kontajnerov nevhadzovali ohorky cigariet, alebo tlejúce predmety,“ pokračuje Michal Hrabovský.

Plastové kontajnery, ktoré používa aj spoločnosť KOSIT sú štandardom nielen v Košiciach, ale aj vo všetkých európskych krajinách. Najväčšou prednosťou pri práci s nimi je, že oproti plne naloženým kovovým kontajnerom je plastový kontajner ľahší, čím sa zjednodušuje ich manipulácia a vyprázdňovanie. Zároveň je odolný aj voči mechanickému poškodeniu.

„V prípade plastových kontajnerov je ich výhoda aj údržba, ako napr. umývanie pomocou vozidla Ros Roca, ktoré sme obyvateľom predstavili v tomto roku či lacnejší servis alebo rýchla výmena v prípade ich poškodenia. Všetky vyhorené alebo poškodené kontajnery boli vymenené v priebehu 48 hodín.“ vysvetľuje M.Hrabovský.