Zberné dvory ostávajú v prevádzke
19. marca 2020
Služby KOSIT na Zemplíne
30. apríla 2020

Obnovujeme zvoz objemného odpadu

Spoločnosť KOSIT po dohode s Magistrátom mesta Košice znovu rozmiestni po celom meste veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad. 

Kontajnery sú od 27.3. 2020 v meste pristavované podľa zverejneného Harmonogramu celoročného upratovania. Rovnako sú veľkokapacitné kontajnery postupne znovu umiestnené aj v záhradkárskych, rekreačných a chatových oblastiach, a to podľa letného prevádzkového režimu.

Prosíme všetkých Košičanov, aby v súčasnej mimoriadnej situácii boli ohľaduplní a nezneužívali veľkokapacitné kontajnery na ich zapĺňanie množstvom vlastného odpadu. Veríme, že Košičania budú brať ohľad aj na svojich susedov a pristavené veľkokapacitné kontajnery budú využívať naozaj len v rozumnej miere.