Od 9. januára 2019 sa budú odvážať vianočné stromčeky z mesta
7. januára 2019
Reakcia na kritiku poslanca mestského zastupiteľstva MVDr. Zdena Liptáka
11. februára 2019

Stanovisko KOSIT a.s. k vyjadreniu starostu Mestskej časti Staré mesto Igora Petrovčíka na tému zimnej údržby

Začiatok roka 2019 priniesol pre Košičanov bohatú snehovú nádielku. A nielen im, pretože snežilo na celom území Slovenska. Zatiaľ čo napr. v Bratislave zostala paralyzovaná takmer celá doprava a s odpratávaním snehu museli pomáhať aj dobrovoľníci, Košice žili svoj život bez väčších obmedzení. Málokto si možno uvedomuje, ale „chlapi“ z KOSIT-u, ktorí mali niekoľko dní nepretržitú pohotovosť sa postarali o to, aby boli odhrnuté cesty a chodníky, ktoré určil Magistrát mesta Košice.

 

Po naozaj veľmi vyčerpávajúcich dňoch nás preto zaskočilo vyjadrenie starostu Mestskej časti Staré mesto pána Igora Petrovčíka, ktoré považujeme za veľmi subjektívne a nespravodlivé vo vzťahu ku KOSIT a.s., no najmä jeho zamestnancom, zodpovedným za zimnú údržbu.

 

Stav počasia v utorok 8. januára 2019 o 22:00 hodine, ktorý sa vo vyjadrení uvádza ako čas „10 hodín po ukončení sneženia“, bol v skutočnosti časom medzi dvoma snehovými frontami. Sneženie sa počas utorka zmiernilo až vo večerných hodinách, k jeho zosilneniu došlo opäť počas noci z utorka na stredu 9. januára 2019 a tento stav počasia pokračoval až do stredy rána, približne do 6:00 hod. Na základe Operačného plánu zimnej údržby schváleného mestom Košice je zmluvnou povinnosťou spoločnosti KOSIT a. s. prednostne zabezpečovať zjazdnosť a schodnosť komunikácii s prioritným stupňom 1, preto  sme sa sústredili v prvej vlne najmä na hlavné ťahy a trasy liniek MHD, ktoré aj na základe vyjadrení ďalších starostov jednotlivých mestských častí, boli skutočne očistené a zjazdné.

 

Výkon zimnej údržby sa na komunikácie s prioritným stupňom 2 a 3, teda bočné ulice, chodníky, schody, podchody a iné, presúva až po vykonaní údržby komunikácii s prioritných stupňom 1! Napriek tomu sme malé mechanizmy vyslali do ulíc súčasne s veľkými mechanizmami a nasadili ich na čistenie bočných ulíc a chodníkov už v utorok 8. januára 2019.

 

Práve mestská časť Staré mesto má z pohľadu počtu hlavných ťahov najnižší počet kilometrov a nachádzajú sa v nej najmä bočné ulice, ktoré sa na základe Operačného plánu zimnej údržby dočisťujú až ako ďalšie v poradí. Na odstraňovaní snehu sa však začalo na týchto úsekoch okamžite po prvom snežení, t. j. v utorok 8. januára vo večerných hodinách.

 

Počas pravidelnej kontroly výkonov zimnej údržby v stredu 9. januára 2019 a následného stretnutia riaditeľa divízie služieb spoločnosti KOSIT Michala Hrabovského s pánom starostom mestskej časti Staré mesto, sa pracovníci zimnej údržby v tejto mestskej časti nachádzali nielen na ulici Komenského, ako sa uvádza vo vyjadrení, ale na viacerých miestach v tejto mestskej časti, a rovnako tak aj vo všetkých ostatných mestských častiach, v ktorých spoločnosť KOSIT a. s. vykonáva zimnú údržbu (každý pohyb je údržby je presne zaznamenaný (môžeme ho p. starostovi poskytnúť). Zimná údržba v  mestskej časti Staré mesto teda nebola vykonávaná na základe podnetu starostu mestskej časti, ale bola plánovanou a riadenou v rámci harmonogramu prác vyplývajúceho z Operačného plánu zimnej údržby.

 

Rovnako je neprofesionálne a neprípustné, aby o intenzite zimnej údržby, t.j. napr. nasadení mechanizmov a pod. rozhodovali zástupcovia mestských častí napr. podľa počtu obyvateľov, sile hlasu v médiách alebo počtom lajkov na sociálnych sieťach. V zmysle Operačného plánu zimnej údržby žiadna z mestských častí nie je na úkor iných mestských častí a ich obyvateľov stanovená ako prioritná, uvedené platí aj vo vzťahu k mestskej časti Staré mesto.

 

Reportáž TV Košice: Vyskúšali sme si jazdu cestárskym sypačom

(pozrieť tu)