7. ročník súťaže Vrchnákománia
8. apríla 2014
Vyhodnotenie súťaže EKO knižka Ježka Separka
23. mája 2014

„Super záložka“ pomôže opusteným zvieratám…

Mesiace apríl máj, jún sú mesiacmi, počas ktorých sa v súvislosti s rôznymi medzinárodnými dňami viac ako inokedy skloňujú slová Zem a príroda. Aj preto sa spol. KOSIT a.s. a Nadácia KOSIT , ktoré sa nemálo angažujú v oblasti výchovy a vzdelávania, ale aj v propagácii ekologickejšieho spôsobu života rozhodli vyhlásiť výtvarnú súťaž zameranú na pomoc opusteným zvieratám. Túto ekologickú tému podporilo aj mesto KOŠICE.

Jana Končeková , riaditeľka Nadácie KOSITa Oddelenia PR a Komunikácie spol. KOSIT a.s. vysvetľuje „samotným predmetom súťaže je výtvarný návrh záložky s témou prírodyza účelom spropagovania Dňa Zeme, Dňa stromov, Dňa Slnka, Svetového dňa životného prostredia a iných sviatkov spojených s prírodou, ochranou a starostlivosťou o ňu“.

Záložku do knihy vyhlasovateľ súťaže vybral ako symbol návratu k dobe, keď deti ešte radšej listovali v knihách, ako hrali počítačové hry. Nadácia KOSIT oslovila s nápadom aj kníhkupectvo Panta Rhei, s ktorým dlhodobo spolupracuje. „Spomínané záložky budú profesionálne plnofarebne vytlačené a obojstranne zalaminované. Časť z nich bude pripravená na výmenu za finančný dar, ktorým podporíme Úniu vzájomnej pomoci ľudí a zvierat v Haniske. Druhá časť bude distribuovaná v partnerskom kníhkupectve „.Panta Rhei“ pri predaji kníh ako odkaz detí pre čitateľov. Záložky spoločnosť KOSIT a.s. a Nadácia KOSIT využije aj pri propagácii pripravovanej EKO knižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika“, tvrdí Končeková.

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov je neziskovou organizáciou, ktorá sa neúnavne stará o opustené zvieratá, vyhľadáva im nový, či dočasný domov, zároveň vykonáva aj v tejto oblasti školiacu činnosť. Romana Šerfelová, riaditeľka ÚVP snahu podporiť „ útulkáčov“ okamžite privítala. Ako hovorí „ Je to skvelá vec byť súčasťou tejto súťaže, oveľa viac ako výťažok z predaja „super záložky“ nás teší, že prispejeme k spropagovaniu ochrany prírody, na ktorú by sme mali myslieť každý deň“.

Vyhodnocovanie súťaže sa uskutoční v mesiaci 19. mája 2014, odbornou porotou, ktorá pozostáva aj zo zástupcov Súkromnej základnej umeleckej školy Krosnianska 6 a Základnej umelecká škola na ul. Kováčska 43. Výsledky súťaže budú následne zverejnené na web stránke Nadácie KOSIT – www.nadaciakosit.org.