O exkurzie v CEV bol aj v tomto roku veľký záujem
20. júna 2019
Čierna skládka lokality Majetkár je už minulosťou
30. júna 2019

Umývanie nádob v našom meste

Spoločnosť KOSIT prináša mestu Košice službu, ktorú ocenia najmä jeho obyvatelia. Jej cieľom je ďalšie zvyšovanie štandardu pri dodávaní komplexných služieb odpadového hospodárstva.

Po zmanipulovaní  120 a 1100 litrových nádob na zmesový komunálny odpad a triedené zložky odpadu v určených lokalitách mesta, prechádzajú kontajnery ich umývaním. Tým sa zabezpečuje nielen ich čistota a eliminácia nepríjemného zápachu, ale zvyšuje sa tak aj hygienický štandard kontajnerových stanovíšť nášho mesta.

 

 

Nádoby sú čistené vysoko efektívnym systémom Ros Roca, ktorý je možné zaznamenať už nielen v zahraniči ale už aj v niektorých slovenských mestách. Unikátnosťou používanej umývačky, ktorú spoločnosť KOSIT využíva je v tom, že nádoby sú kvalitne čistené z z vnútra i z vonku. Čistotu kontajnerov zabezpečujú vysokotlakové trysky, ktoré sú pri umývaní vnorené do vnútra odpadovej nádoby a tá je umytá po celej jej dĺžke, no predovšetkým na jej dne.

Pri umývaní nádob sa používa najmä studená voda, no pri silnom znečistení môže operátor nastaviť dĺžku cyklu umývania a aktivovať použitie špeciálneho umývacieho prostriedku. Úprava čistenia sa využíva prevažne pri silne zapáchajúcich nádobách, v ktorých sa napríklad mohol nachádzať kuchynský alebo iný bioodpad. Vďaka veľkej kapacite dokáže mobilná umývačka umyť až 300 kontajnerov a to bez nutnosti doplnenia vody. Spoločnosť KOSIT v tomto roku systémom Ros Roca vykoná, na základe požiadaviek Magistrátu mesta Košice, spolu viac ako 41.000 vyčistení nádob.