Kosiťáci v akcii
2. augusta 2016
KOSIT investuje do kvality aj služieb
29. septembra 2016

Vďaka investíciám KOSITu sú Košice opäť čistejšie

Na nové zberné dvory (ZD)na Magnezitárskej ul. v Košiciach a Železiarenskej ul. v mestskej časti Košice – Šaca si obyvatelia mesta zvykajú celkom rýchlo. Za prvý mesiac letných prázdnin na ZD Magnezitárska (7,66 t) a Železiarenskú ulicu priniesli Košičania (11,5 t) spolu 19,16 t odpadu. Prevažne išlo o objemný odpad, drobný stavebný odpad a bio odpad. Naďalej najviac vyťaženým ZD zostáva ZD Popradská ulica, kde personál prijal v júli 2016 až 252,8 t, nasleduje ZD Pri Bitúnku (179,8 t) a ZD Jesenského ul. (82,16 t). Od začiatku júla 2016 navštívilo 5 zberných dvorov na území Mesta Košice spolu 3675 obyvateľov.

„Predpokladáme, že návštevnosť na nových zberných dvoroch porastie. Obyvatelia sa musia najskôr dozvedieť, že vôbec ZD v meste pribudli, a ak ich budú navštevovať, čakacie doby sa na ZD skrátia a aj vzdialenosť bude pre občanov prijateľnejšia. Pustili sme sa do obnovy informačného systému, aby sa na ZD vedel rýchlo zorientovať každý návštevník. Na informačných tabuliach a nálepkách s piktogramami nájdu všetky informácie o povolenom, zakázanom aj spoplatnenom odpade,“ vysvetľuje generálny riaditeľ KOSIT a.s. Marián Christenko.

V mesiaci júl sme spoznali aj prvých piatich výhercov v súťaže Zelená pre zberné dvory. Do súťaže sa zapojilo 280 obyvateľov, ktorí vyplnili anketový lístok. Sumu v hodnote 30 € si vďaka žrebovaniu odnášajú Viktor Méder, Róbert Filep, Beáta Lipocká, Peter Dutko a Radovan Tarkanič. Súťaž pokračuje do decembra 2016, pričom každý mesiac získa spomínanú sumu 5 šťastlivcov, ktorí priniesli odpad na jeden z piatich zberných dvorov.

KOSIT sa pustil aj do nových informačných nálepiek, ktoré začína vylepovať v rámci harmonogramu veľkého upratovania na veľkokapacitné kontajnery(VKK). Podľa Mariána Christenka k tomuto kroku KOSIT pristúpil najmä preto, že obyvatelia sa ťažko orientujú v tom, čo do veľkoobjemného kontajnera (VOK) a veľkokapacitného kontajnera patrí, čo konkrétne je drobný stavebný odpad (DSO), a čo je spoplatnené. „Neporiadok, preplnené VKK,  opotrebované pneumatiky i DSO nachádzame vo VKK pravidelne, dokonca aj v smetných košoch, čo je zakázané a poškodzuje to komunálnu techniku,“ tvrdí M. Christenko.

Novootvorené ZD boli jednou z významných investícii, ktorých má KOSIT na tento rok ešte veľa. V roku 2015 investovala spoločnosť celkovo viac ako 1mil. eur v rámci obnovy a rozvoja vozového parku. V roku 2016 pribudne do flotily ďalších 12 vozidiel v celkovej hodnote 2,1 mil. eur. Zhruba v rovnakom tempe by mala obnova vozového parku pokračovať aj v priebehu nasledujúcich rokov.

Do prác v meste sa čoskoro zapojí špeciálne vozidlo na umývanie kontajnerov – Mercedes-Benz ATEGO 1527 BIN WASHER, ktoré spoločnosť obstarala za 165 400 eur bez DPH. „Je to unikátne vozidlo na vnútorné a vonkajšie umývanie odpadových nádob vodou, ktoré sa v tomto roku postará o čistotu 3 700 ks kontajnerov s objemom 1 100 l a vyše 10 000 ks kuka nádob v meste Košice. Zapáchajúce koše na odpad by mali byť teda minulosťou,“ konštatuje M. Christenko.

Od septembra plánuje spoločnosť efektívnejšie čistenie Hlavnej ulice novým komunálnym vysávačom. ktorý zjednoduší a urýchli čistenie. Začiatkom augusta KOSIT uviedol do prevádzky zariadenie na výrobu elektrickej energie – turbogenerátor za viac ako 6 mil. eur, ktorú dodala spoločnosť Energyco. Okrem výroby elektriny je teplom zo spaľovne v súčasnosti zásobovaných 2 900 domácností.

Napriek značným investíciám KOSIT nezabúda na komunitné a spoločenské aktivity. „V rámci firemnej spoločenskej zodpovednosti sme pripravili na október dobrovoľnícku akciu zamestnancov „KOSIŤÁCI V AKCII“, pričom trom víťazným materským školám venujeme 3 000 eur. Vyhrnieme si rukávy a pôjdeme škôlke, ktorá získa najviac „lajkov“ na sociálnej sieti, skrášliť jej priestory,“ teší sa na milú akciu M. Christenko. Štatút celej súťaže nájdu materské školy so sídlom v košických mestských častiach na www.kosit.sk.

Záznam z tlačovej konferencie:

Doplňujúce informácie k témam tlačovej konferencie

1. Vozidlo na umývanie kontajnerov

Základné parametre vozidla:
Univerzálne umývanie nádob s objemom 80 až 1100 l teplou a studenou vodou
Veľkokapacitný zásobník na vodu od 5 000 do 12 000 l dokáže umyť až 300 kontajnerov
Nízka spotreba vody a krátky umývací cyklus
Ohrev vody až na 75°C zaisťuje vznetový agregát
3 alebo 4-dielna nádrž pre optimálne zaťaženie náprav
výkonné čerpadlo s prietokom 80 l/min a výkonom 15 MPa v kombinácii s vysokotlakovými rotujúcimi tryskami
Multifunkčné využitie:
plnohodnotné kropiace vozidlo alebo
vozidlo pre dopravu vody.
Cena : komplet aj s podvozkom – 165 000 €.

2. Komunálny vysávač s batériovým pohonom Vorax 240

„vysávač“ smetí z ťazsie dostupných miest (chodníky, okolie odpadových nádob, lavičky, parkoviská,…)
Obsluha jednou osobou
Hmotnosť 350kg bez batérie
Rozmery 2m(d) x 0,7m (š) x 1,5m (v)
Objem zásobníka 240l
Max. rýchlosť: 6km/h
Kapacita batérie 200Ah

Cena: 14 578 eur

3. Dobrovoľnícky komunitný projekt na podporu škôlok Kosiťáci v akcii:

Hlavný cieľ: pomoc pri obnove a zveľaďovaní priestorov 3 materských škôl (štátne aj súkromné) aj za pomoci firemného dobrovoľníctva spol. KOSIT

Prihlásenie do súťaže: do 9. Septembra 2016 na mailovú adresu otazky@kosit.sk pričom škôlka predkladá návrh rozpočtu a potrebných prác.
Vyhlásenie jedného víťaza v „hlasovacej“ FB súťaži a žrebovanie dvoch výhercov súťaže sa uskutoční 22. Septembra do 15.00hod.

Všetky dodatočné informácie sú zverejnené na web stránke KOSITu.