Otváracie hodiny zberných dvorov počas sviatkov
19. decembra 2016
Aktuálna situácia zimnej údržby
13. januára 2017

Začína sa zber vianočných stromčekov

Spoločnosť KOSIT aj tento rok ponúka bezplatný odvoz vianočných stromčekov. Zber bude realizovaný od 7.1.2017 do 28.2.2017.

Riadne odzdobené vianočné stromčeky je potrebné ukladať ku hniezdam s kontajnermi v lokalitách s rodinnými domami (IBV) na miesta určené mestskými časťami.

Vhodný zelený odpad bude odvezený do Kompostárne mesta Košice, kde bude tento bio odpad zhodnotený a časť poputuje na energetické zhodnotenie. Živé stromčeky môžu obyvatelia odniesť počas otváracích hodín aj na zberné dvory, ktoré ako zberová spoločnosť prevádzkujeme.

Odvoz komunálneho a triedeného odpadu bude počas sviatku Zjavenia Pána( Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov realizovaný bezo zmien na základe celoročného harmonogramu. Zberné dvory budú 6.1.2017 zatvorené.