Prevádzkové hodiny zberných dvorov počas Veľkej noci
21. marca 2016
Štatút súťaže Selfie v zelenej farbe
6. apríla 2016

Zmena v odvoze veľkokapacitných kontajnerov určených na celoročné upratovanie

Vážení občania mesta Košice, vzhľadom k blížiacim sa veľkonočným sviatkom upravujeme zber a dodanie veľkokapacitných kontajnerov. Viac informácií

Vážení občania mesta Košice, vzhľadom k blížiacim sa veľkonočným sviatkom upravujeme zber a dodanie veľkokapacitných kontajnerov.

Zo stanovíšť Moravská / Heydukova, Gogoľova / Havlíčkova, Atletická / Turistická, Na Kalvárii / Magdalénska, Vihorlatská 30, Národná trieda 86 a Višňová / Urbánkova budú kontajnery odvezené už 24. 3. 2016. Na stanovištiach Šaca – nám.Oceliarov 19 (Metalurg), Šaca – Lúčna – pri nemocnici, Barca – Hečkova 14 – pri parčíku, Barca – Hraničná – chodník pri kultúrnom dome a Šebastovce – Podbeľová pri MÚ budú kontajnery umiestnené dňa 29. 3. 2016.

Ďakujeme za pochopenie.