Akcianeparkujte pri kontajneroch je rozbehnutá dobre
25. februára 2016
Oznam
29. februára 2016

Košičania sa môžu pustiť do veľkého upratovania do VKK

Spoločnosť KOSIT v týchto dňoch umiestňuje veľkokapacitné kontajnery (VKK) na objemný odpad s kapacitou 9 m3 v košických mestských častiach. Oproti minulému roku bol harmonogram veľkého upratovania do VKK posilnený v mestských častiach Sever, sídl. Ťahanovce, Západ, St. mesto, Darg. Hrdinov, Juh a KVP o jeden kontajner. Kontajnery budú k dispozícii aj v záhradkárskych lokalitách. Do VKK môžete vhadzovať objemný odpad ako napr. staré nábytky, sanitu, wc, misy, vane umývadlá. Rozhodne tam nepatrí triedený odpad (papier, plast, sklo, kombinované obaly) a zakázané je ukladať tlejúci, výbušný a nebezpečný odpad, ďalej obaly z horľavých látok, horľavé kvapaliny a nehasené vápno.

„Harmonogramy celoročného upratovania  nájdete na stránke KOSIT-u  (https://www.kosit.sk/celorocne-upratovanie-2/),  v mestských občasníkoch a na úradných tabuliach. O stanovištiach na umiestnenia VKK a frekvencii zberu  rozhodujú samostatne MČ a Mesto Košice. V prípade pripomienok či návrhov preto odporúčame kontaktovať príslušnú samosprávu v úradných hodinách,“ vysvetľuje Michal Hrabovský, riaditeľ Divízie služieb.

Odpad pochádzajúci z VKK je vytriedený na Divízii spracovania odpadu a následne energeticky alebo materiálovo zhodnotený. V rámci celoročného upratovania sa v  roku 2015  vyzbieralo cca 3500 ton odpadu.