KOSIT poslal prvý sypač zimnej údržby
12. októbra 2015
V novembri štartuje zimná údržba
2. novembra 2015

Otvorili sme nové informačné centrum KOSITu

Spoločnosť KOSIT  dnes, t.j. 19. októbra 2015  otvorila svoje nové Informačné centrum (IC) na Magistráte Mesta Košice. Vznikol tak  ďalší servis pre obyvateľov Košíc a okolia.

Služby ako objednávky, informácie, návrhy, či reklamácie budú tak odo dnes okrem centrály vybavované prostredníctvom kontaktného miesta č. 7 v priestoroch Kancelárie prvého kontaktu (KPK) v budove Magistrátu Mesta Košice na Triede SNP 48 v Košiciach. Pracovník (IC) vybaví okrem fyzických aj právnické osoby. Podnikatelia tu budú môcť dostávať napr. zelené vrecia na komunálny odpad a to na základe predloženého výmeru, čo im dúfame uľahčí styk s našou firmou.

Neustále sa snažíme skvalitňovať služby pre obyvateľov mesta, pretože sme tu pre nich a chceme dosiahnuť, aby mali čo najviac možností poukázať na svoje problémy. Verím, že Košičania Informačné centrum KOSITu na magistráte uvítajú a budú využívať,“ hovorí primátor mesta Košice Richard Raši.

Veríme, že týmto krokom budeme bližšie k obyvateľovi aj zákazníkom pri riešení akýchkoľvek otázok týkajúcich sa bezprostredne predmetu činnosti našej spoločnosti“, vysvetľuje Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSITu.

Informačné centrum bude verejnosti plne k dispozícii od pondelka do piatku podľa úradných hodín KPK Magistrátu MK:

Pondelok, utorok, štvrtok8.00 – 15.30
Streda8.00 – 18.00
Piatok8.00 – 14.30

KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Poskytuje komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti odpadového hospodárstva. Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. Pri riadení svojich procesov už niekoľko rokov používa systém riadenia kvality a vlastní certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 1400 a OHSAS 18001.KOSIT využíva profesionalitu a skúsenosti nadobudnuté na medzinárodnej úrovni, ktoré šíri ďalej a tak napomáha ekonomickému a spoločenskému rastu v oblasti mesta Košice a východného Slovenska.