Harmonogram celoročného upratovania

 

Harmonogram celoročného upratovania veľkokapacitnými kontajnermi – rok 2019

 

 

Kliknite na názov mestskej časti:

Staré mesto ǀ Dargovských hrdinov ǀ Juh ǀ KVP ǀ Nad Jazerom ǀ Sever ǀ Ťahanovce ǀ Západ ǀ Ostatné mestské časti

 

 

Staré mesto (na stiahnutie)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
26.2. – 1.3.2019Branisková 10-12
ŠUV Jakobyho
Nám. L.Novomestského 3 – parkovisko
Tyršovo nábr.11 – stanovište MK na KO
Hradbová – Dom.nám. – stanovište MK
Kpt. Nálepku 1 – stanovište MK na KO
Križovatka Zádielská – Muránska pri stan. MK
1.3. – 5.3.2019Zimná 20 – 24 parkovisko vo dvore
Bencúrova 8 – pri oplotení ŽSR
Jilemnického-Jesenná 7 – stanovište MK na KO
Puškinova 2 – 4 – stanovište MK na KO
Lomená 18 – Inšpektorát práce – parkovisko
Čsl. Armády 7 – stanovište MK na KO
Križovatka Škultétyho
26.3.- 29.3.2019Dargovská – stanovište MK na KO
Kuzmányho – Vojenská – dvor-stanovište MK na KO
Belanská – stanovište MK na KO
Poštová 16 – parkovisko
Bocatiova-Gorkého – garáže
Kuzmányho 51-55-Floriánska 7-stanov. MK na KO
Park Angelinum 4 – pri križovatke
29.3.- 2.4.2019Magurská 1-3 – Kuzmányho 31-33 – stanovište MK na KO
Tajovského – Alžbetina – roh križovatky
Kuzmányho 27 – Magurská 2 – stanovište MK na KO
Floriánska 2 – 6 – stanovište MK na KO
Park Angelinum 6 – pri stanovišti MK
Čsl. Armády 33 – dvor – stanovište MK na KO
Kpt. Nálepku 17 – stanovište MK
30.4.- 3.5.2019Jarná 8 – 10 pri dočas.stan. MK pre dvor „Malá Praha“
Komenského – za rešt. Šport – dvorová časť
Jilemnického 6-10 – dvorová časť-stanovište MK na KO
Zimná 15 – dvorová časť-stanovište MK na KO
Magurská 15 – parkovisko pred ZŠ L.Novomeského 2
Jarná-Zimná-Letná-Pajorova – dvorová časť
Branisková č.2 – stanovište MK
3.5.- 7.5.2019Bellova – Stromová – Lomená – dvor
Masarykova 21 – parkovisko
Slov.jednoty 38 – 40 – parkovisko
Slov.jednoty 48 – pri garážach
Kuzmányho 17 – stanovište MK
Jiskrova – dvorová časť
Strojárenská 11
28.5.- 31.5.2019Garbiarska 7 – stanovište MK na KO
Branisková 1 – stanovište MK na KO
Jakobyho 3 – pri garážach – stanovište MK na KO
Kuzmányho 5 – stanovište MK na KO
Pajorova 16 – stanovište MK
Haviarska-Hutnícka-Alvinczyho – stanovište MK na KO
Tyršovo nábrežie 6
31.5.- 4.6.2019Svätoplukova – dvorová časť pri stanovišti MK na KO
Park Angelinum 18 – stanovište MK na KO
Bajzova – pri ubytovni ŽSR
Jesenná – pri bare Faraón
Timonova – Tajovského – roh
Stará baštová – dvorová časť
Hutnícka 4
25.6.- 28.6.2019Štítová – ku garážam
Karpatská – stanovište MK na KO
Vodná – Štefánikova – pri premostení na Rumanovu
Vojenská 10 – stanovište MK na KO
Palackého – Bajzova – za stánkami
Komenského 27 – stanovište MK na KO
Lomená – Masarykova – ku garažám
28.6.- 2.7.2019Štítová – ku garážam
Karpatská – stanovište MK na KO
Vodná – Štefánikova – pri premostení na Rumanovu
Vojenská 10 – stanovište MK na KO
Palackého – Bajzova – za stánkami
Komenského 27 – stanovište MK na KO
Lomená – Masarykova – ku garažám
23.7.- 26.7.2019Branisková 10 – 12
ŠÚV Jakobyho
Nám. L. Novomeského 3 – parkovisko
Tyršovo nábr. 11 – stanovište MK na KO
Hradbová – Dom.nám.- stanovište MK
Kpt. Nálepku 1 – stanovište MK na KO
Križovatka Zádielska – Muránska pri stan.MK
26.7.- 30.7.2019Zimná 20 – parkovisko
Bencúrova 8 – pri oplotení ŽSR
Jilemnického-Jesenná 7 – stanovište MK na KO
Puškinova 2 – 4 – stanovište MK na KO
Lomená 18 – Inšpektorát práce – parkovisko
Čsl. Armády 7 – stanovište MK na KO
Križovatka Škultétyho
20.8.-23.8.2019Dargovská – stanovište MK na KO
Kuzmányho – Vojenská – dvor-stanovište MK na KO
Belanská – stanovište MK na KO
Poštová 16 – parkovisko
Bocatiova-Gorkého – garáže
Kuzmányho 51-55-Floriánska 7-stanov. MK na KO
Park Angelinum 4 – pri križovatke
23.8.-27.8.2019Magurská 1-3 – Kuzmányho 31-33 -stanovište MK na KO
Tajovského – Alžbetina – roh križovatky
Kuzmányho 27-Magurská 2 – stanovište MK na KO
Floriánska 2 – 6 – stanovište MK na KO
Park Angelinum 6 – pri stanovišti MK
Čsl. Armády 33 – dvor – stanovište MK na KO
Kpt. Nálepku 17 – stanovište MK
18.10.-22.10.2019Svätoplukova – dvorová časť pri stanovišti MK na KO
Park Angelinum 18 – stanovište MK na KO
Bajzova – pri ubytovni ŽSR
Jesenná – pri bare Faraón
Timonova – Tajovského – roh ulíc
Stará baštová – dvorová časť
Hutnícka 4
20.9.-24.9.2019Bellova – Stromová – Lomená – dvor
Masarykova 21 – parkovisko
Slov.jednoty 38 – 40 – parkovisko
Slov.jednoty 48 – pri garážach
Kuzmányho 17 – stanovište MK
Jiskrova – dvorová časť
Strojárenská 11
15.10.-.18.10.2019Garbiarska 7 – stanovište MK na kO
Branisková 1 – stanovište MK na KO
Jakobyho 3 – pri garážach – stanovište MK na KO
Kuzmányho 5 – stanovište MK na KO
Pajorova 16 – stanovište MK
Haviarska-Hutnícka-Alvinczyho – stanovište MK na KO
Tyršovo nábrežie 6
12.11.-15.11.2019Štítová – ku garážam
Karpatská – stanovište MK na KO
Vodná-Štefánikova – pri premostení na Rumanovu
Vojenská 10 – stanovište MK na KO
Palackého – Bajzova – za stánkami
Komenského 27 – stanovište MK na KO
Lomená – Masyrykova – ku garažám
15.11.-19.11.2019Štefánikova 46
Tatranská 19 – stanovište MK na KO
Mäsiarska – Báčikova – roh križovatky
Tatranská 2-8 – stanovište MK na KO
Kováčska – Vodná – roh-parkovisko
Jesenná 20,22
Škultétyho 10 – pod garáže

↑ Späť na prehľad

 

Dargovských hrdinov (na stiahnutie)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
22.2. – 1.3.2019Kalinovská 3-5, stanovište kontajnerov, pri Mulde
Kalinovská 8 stanovište kontajnerov
Kurská 24 stanovište kontajnerov
Kurská 7 – 9 zo zadnej strany bloku
Kurská 21 zo zadnej strany bloku
Kurská 31
Kurská 12 – 14
Tokajícka 10 – 12
22.3. – 29.3.2019Lidické nám. 16 chodník medzi výmeničkou a parkoviskom
Lidické nám. 11 stanovište kontajnerov
Lidické nám.1 – 5 parkovisko za OC Poprad
Benadova 1 stanovište kontajnerov
Benadova 17
Jegorovovo nám.3 – 4 stanovište kontajnerov
Bašťovanského 10
Bašťovanského 4
3.5. – 10.5.2019Jaltská 23 zo zadnej strany bloku
Jaltská 7 zo zadnej strany bloku
Kpt.Jaroša 8 – 10 prerušený chodník
Kpt.Jaroša 6 stanovište kontajnerov
Kpt.Jaroša 9 zo zadnej strany bloku
Postupimská 4 stanovište kontajnerov
Postupimská 13
Postupimská 29 zo zadnej stany bloku
31.5. – 7.6.2019Bielocerkevská 27
Bielocerkevská 11
Bielocerkevská 2 – 4 stanovište kontajnerov
Clementisova 8 – 9 zo zadnej strany bloku
Clementisova 3 zo zadnej stany bloku
Dvorkinova 6 zo zadnej strany bloku
Dvorkinova 1 – 3 stanovište kontajnerov pri MÚ
Dvorkinova 20 zo zadnej stany bloku
28.6. – 5.7.2019Dvorkinova 10 – 12 – zo zadnej strany
Maurerova 2 – 3
Maurerova 10 zo zadnej stany bloku
Maurerova 17
Povst.čes.ľudu 5 – 9 stanovište kontajnerov
Povst.čes.ľudu 6 zo zadnej strany bloku
Povst.čes.ľudu 16 – 18 zo zadnej strany bloku
Povst.čes.ľudu 28 – 30 zo zadnej strany bloku
26.7. – 2.8.2019Buzulucká 20 stanovište kontajnerov
Buzulucká 17 stanovište kontajnerov
Buzulucká 9 stanovište kontajnerov
Buzulucká 8 – 10
Charkovská 22
Charkovská 8 – 10
Krosnianska 11 – 13 medzi blokmi
Krosnianska 23 zo zadnej stany bloku
23.8. – 30.8.2019Krosnianska 35 zo zadnej strany bloku
Zupkova 4
Zupkova 10 zo zadnej strany bloku
Zupkova 9 zo zadnej stany bloku
Zupkova 21 zo zadnej stany bloku
Zupkova 33 zo zadnej stany bloku
Ovručská 7 – 9
Ovručská 15 – 17
20.9. – 27.9.2019Ovručská 19 na zákrute
Krosnianska 61 zo zadnej stany bloku
Krosnianska 49 zo zadnej stany bloku
Krosnianska 75 – 77
Krosnianska 91 pri kontajneroch
Krosnianska 83 – 85 výklenok
Exnárova 9 – 11 vybetónovaná plocha
Exnárova 4 – 6
18.10. – 25.10.2019Fábryho 2 parkovisko
Fábryho 10
Fábryho 20
Fábryho 36
Fábryho 9
Fábryho 13 – 15
Adlerova 3-5 betónová plocha pri výmeníku
Adlerova 13 – 15
15.11. – 22.11.2019Adlerova 8
Adlerova 23 prerušený chodník pri kontajneroch triedeného zberu
Slivník 11 vedľa rodinného domu
Slivník 39
Orechová 13 – 17 v zákrute
Drieňová – stredná časť ulice
Prešovská ulica 43 – 46, preložiť Preš.59 a 39
Vo výmoli – stredná časť ulice

↑ Späť na prehľad

 

Juh (na stiahnutie)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
8.3. – 15.3.2019Palárikova- Partizánska – zeleň
Mudroňová- Franckova na roh chodníka
Krivá – dvor
Poľská v zeleni pri ručnej autoumývarke
Lomonosovova 32 parkovisko
Miškovecká – Ostravská – zeleň
Šoltésovej 11- dvor
Turgenevová 25 -27 parkovisko
Fejova 8
5.4. – 12.4.2019Krakovská 16 – garáže
Žižkova 33 – pri výmenníku v zeleni
Panelová 1
Omská – Rumunská – roh
Rosná 5
Turgenevova 18 – garáže
Kalinčiakova – Milostrdenstva – pod schody
Južná trieda 27 parkovisko
Južná trieda 20 garáže
17.5.- 24.5.2019Ostravská 12 – parkovisko od Alejovej
Turgenevova 1 – 5 garáže
Fibichová 13 – 9
Rastislavova 6 – 14
Jantárová 10 – parkovisko
Rázusová – Skladná na roh chodníka
Južná trieda 30 pri garážach
Lomonosovova 12 – 14 garáže
Alejová – parkovisko za hotelom u Leva
14.6.- 21.6.2019Užhorodská 31 – garáže
Jánošíkova 8 pri schodoch z Moldavskej
Palárikova 9
Južná trieda 39 – 41
Pasteurovo nám.-Milosrdenstva-roh chodníka
Skladná – Kupeckého horná časť
ul.Pri nemocnici – dvor
Košťová 2 – v zeleni garáže
Mudroňová – Perlová stanovište s KO (výmenník )
12.7.-19.7.2019Krakovská 4 – garáže
Lichardova – Riznerova roh chodníka
Mudroňova 25
Lomonosovova 20 – parkovisko
Oštepová – zeleň pri ihrisku
Šoltésovej 11 – dvor
Paulínyho 18 – 23
Turgenevova 25 – 27 garáže
Rosná 1 – 3 parkovisko
9.8.- 16.8.2019Miškovecká 16 – pri kontajneroch v zeleni
Turgenevova 13 – roh chodníka – garáže
Žižkova 23 – Jánošíkova 1 -zeleň
Južná trieda 23 – zeleň
Omská – Domčeková -roh
Krivá – dvor
Pekná – Srbská k plotu
Ludmanská 3 pri výmenníku v zeleni
Lomonosovova 30 chodník pri parkovisku
6.9.- 13.9.2019Ostravská 24 – pri výmenníku
Turgenevová 26 – 30 garáže
Alejová – parkovisko za hotelom u Leva
Fibichova 13 – parkovisko
Rázusová – Skladná na roh chodníka
Jantárová 10 – parkovisko
Poľská v zeleni pri ručnej autoumývarke
Šoltésovej 11 – dvor
Palarikova – Partizánska – zeleň
4.10.- 11.10.2019Užhorodská 1
Paláriková 1 – 3 a 5 – 7 do zelene
Bulharská ul. pri výmenníku
Milosrdenstva 17
Lomonosovova 38 do zelene
Rosná 5
Omská – Domčeková – roh
Gemerská – Školská v zeleni
Oštepová 2 – chodník pri výmenníku
1.11.- 8.11.2019Krakovská 9 – zeleň
Lomonosovova 2 – garáže
Turgenevova 18 – garáže
Vojvodská – zeleň garáže
Ludmanská medzi 3 – 5
Paláriková – Partizánska – zeleň
Mudroňova 36 v zeleni
Južná trieda 22 – 26 pri garažách
Rázusová – Skladná na roh chodníka
29.11.- 6.12.2019Miškovecká 6 – 7 – zeleň
Turgenevova 1 – 5 garáže
Rosná 16 – oproti roh chodníka
Južná trieda 36 – parkovisko
Pasteurova 7
Rastislavova 6 – 14
Fejova 8
Alejová – parkovisko za hotelom u Leva
Krakovská 7 – 9 parkovisko

↑ Späť na prehľad

 

KVP (na stiahnutie)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
15.3.- 22.3.2019Wurmova 11
Dénešova 77
Čordákova 14
Bauerova 3
Hemerkova 18
Húskova 49
Wuppertálska 2
26.4.-3.5.2019Dénešova 25
Jasuschova 22
Klimkovičova 36
Bauerova 16
Húskova 15
Titogradská 2
Cottbuská 1
24.5.- 31.5.2019Stierova 9
Dénešova 4
Klimkovičova 10
Janigova 5
Hemerkova 10
Starozagorská 6
Wuppertálska 13
21.6.- 28.6.2019Drábova 10
Dénešova 69
Bauerova 17
Húskova 3
Zombova 45
Cottbuská 11
Titogradská 11
19.7.- 26.7.2019Wurmova 19
Čordákova 29
Čordákova 24
Hemerkova 35
Hemerkova 15
Wuppertálska 27
Starozagorská 13
16.8.- 23.8.2019Dénešova 57
Dénešova 4
Jasuschova 2
Húskova 61
Titogradská 17
Starozagorská 2
Wuppertálska 57
13.9.- 20.9.2019Stierova 21
Klimkovičova 24
Čordákova 5
Janigova 15
Hemerkova 7
Húskova 35
Starozagorská 21
11.10.- 18.10.2019Drábova 18
Dénešova 4
Bauerova 18
Húskova 3
Zombova 35
Cottbuská 20
Titogradská 12
8.11.- 15.11.2019Wurmova 1
Dénešova 37
Čordákova 5
Hemerkova 18
Húskova 77
Wuppertálska 41
Starozagorská 33
6.12.- 13.12.2019Dénešova 69
Bauerova 36
Jasuschova 2
Hemerkova 23
Zombova 11
Cottbuská 1
Titogradská 1

↑ Späť na prehľad

 

Sever (na stiahnutie)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
19.2.- 26.2.2019Gerlachovská
Nemcovej / Hroncova
Hlinkova
Hurbanova
Vencová / Račí potok
Letná
Vihorlatská
19.3.- 26.3.2019Moravská / Heydukova
Gogoľova / Havlíčkova
Atletická / Turistická
Na Kalvárii / Magdalénska
Kostolianska
Národná trieda
Višňová / Urbánkova
23.4.- 30.4.2019Huncovská / Štrbská
Suchodolinská
Urbánkova / Potočná
Olivová / Stará spišská cesta
Chrastie
Na Kalvárii / Na šajbe
Vodárenská (za skeletmi pri City hotel)
21.5.- 28.5.2019Cesta pod Hradovou
Čermeľské údolie
Odborárska / Strakova
Hroncova
Kisdyho
Račí potok
Sládkovičova
18.6.- 25.6.2019Park mládeže
Obrancov mieru
Tolstého
Študentská
Nemcovej 24
Hlinkova ( oproti OMV pumpe )
Vihorlatská
16.7.- 23.7.2019Terchovská / Krupinská
Tomášikova / Tolstého
Národná trieda
Nemcovej
Čárského
Urbánova / Potočná
Račí potok
13.8.- 20.8.2019Kostolná / Na Kalvárii
Polianska / Lomnická
Kavečianska cesta 25
Za štadiónom / Horolezecká
Slovenská
Stará spišská cesta
Štrbská
10.9.- 17.9.2019Kisdyho
Čermeľská
Športová / Bežecká
Hurbanova
Rozálska / Palmová
Chrastie
Huncovská
8.10.- 15.10.2019Záborská / Vihorlatská
Cyklistická / Gerlachovská
Višňová
Česká / Ul.Svornosti
Čermeľské údolie
Nemcovej
Sládkovičova
5.11.-12.11.2019Za amfiteátrom
Hroncova
Čárskeho
Kisdyho
Komenského
Suchodolinská
Cesta pod Hradovou / Ďumbierska

↑ Späť na prehľad

 

Ťahanovce (na stiahnutie)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
5.3.- 12.3.2019Budapeštianska 2
Budapeštianska 32 – chodník pod štítovou stenou
Budapeštianska 46
Sofijská 5
Sofijská 18
Sofijská 26 – 27 – roh parkoviska nad garážami
Americká trieda 15 – pri budove MÚ – garáže, vedľa stanovišťa kontajnerov, v zeleni
2.4.- 9.4.2019Varšavská 6
Varšavská 19
Varšavská 25 – 26
Belehradská 2
Belehradská 12
Juhoslovanská 5 – 7
Juhoslovanská 2 – pred budovu CVČ, bývala ZŠ
Juhoslovanská, pred vstupom do MP
7.5.- 14.5.2019Čínska 1
Čínska 21
Pekinská 1
Pekinská 14
Hanojská 3
Havanská 13
Havanská 5 – na chodník a chodník zo zámkovej dlažby
4.6.- 11.6.2019Berlínska 2
Berlínska 24 – 25
Bukurešťská 1 – parkovisko pri budove garáží
Bukurešťská 9
Bukurešťská 19
Bukurešťská 31
Berlínska 12 – 13 – parkovisko
2.7.- 9.7.2019Bruselská 4 – 5
Aténska 4
Aténska 13 – parkovisko pri opornom múre
Helsinská 24 – v oblúku komunikácie
Viedenská 1 – v oblúku komunikácie
Viedenská 26
Helsinská 4 – pri opornom múre
30.7.- 6.8.2019Americká tr. 1,3 – parkovisko
Budapeštianska 18 – parkovisko
Európska trieda5 – parkovisko v dvorovej časti
Sofijská 9 – 10 – parkovisko z tvárnic
Sofijská 29
Juhoslovanská 1
Budapeštianska 7 – pred vežovým domom
27.8.- 3.9.2019Varšavská 1
Varšavská 10 – parkovisko z tvárnic
Varšavská 29
Belehradská 6
Belehradská 17
Juhoslovanská 7
Varšavská 20 – chodník a zeleň
24.9.- 1.10.2019Čínska 8
Čínska 11
Pekinská 11
Hanojská 5
Havanská 9 – 10
Havanská 21 – 22
Pekinská 18 – nad garážmi pod oporným múrom
22.10.- 29.10.2019Berlínska 17
Berlínska 24 – 25
Berlínska 30 – chodník
Európska trieda 11 – pri zastávke MHD
Maďarská 5 – parkovisko z tvárnic
Bukurešťská 22 – 23
Bukurešťská 8 – na trávnik
19.11.- 26.11.2019Bruselská 15 – 16
Aténska 22
Viedenská 12
Viedenská 25
Helsinská 5
Helsinská 10 – 12
Aténska 9 – parkovisko

↑ Späť na prehľad

 

Západ (na stiahnutie)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
12.3.- 19.3.2019Obchodná 1
Trieda SNP 10
Slobody 18
Trieda SNP 64
Moldavská 25
Humenská 9
Matúškova 16
Opálová 1
Kežmarská 40
Humenská 22
Husárska – MOS MČ Západ
9.4.- 16.4.2019Čapajevova 10
Slobody 15
Markušova 15
Muškátova 10
Moldavská 7
Humenská 27
Šafárikova trieda 6
Stodolová 1
Žilinská 13
Fatranská 2C
Husárska – MOS MČ Západ
14.5.- 21.5.2019Považská 3
Sokolovská 1
Slobody 30
Uherova 14
Pražská 10
Tri hôrky 11
Mikovíniho 29
Rubínová 2
Novobanská
Brigádnická 3
Husárska – MOS MČ Západ
11.6.- 18.6.2019Inžinierska 4
Výstavby 7
Popradská 7
Kežmarská 14
Trieda SNP 83
Idanská 9
Petzvalová 37
Kremnická 83
Michalovská 9
Kysucká 20
Husárska – MOS MČ Západ
9.7.- 16.7.2019Poľovnícka 10
Pokroku 12
Púchovská
Bernoláková 19
Idanská 27
Humenská 43
Štiavnická 14
Trieda SNP 57
Zvončeková 5
Mikovíniho 49
Husárska – MOS MČ Západ
6.8.- 13.8.2019Lesnícka 35
Popradská 84 B
Ružínska 1
Gudernova 4
Čapajevova 15
Narcisová 1
Humenská 14
Opálová 39
Zuzkin park 2
Idánská 37
Husárska – MOS MČ Západ
3.9.- 10.9.2019Trieda SNP 25
Ľudová 10
Trieda SNP 42
Trieda SNP 7
Bernolákova 3
Jazmínova 5
Trebišovská 3
Piešťanská 46
Považská 10
Toryská 6
Husárska – MOS MČ Západ
1.10.- 8.10.2019Ondavská 19
Kysucká 8
Hronská 8
Muškátová 44
Kežmarská 32
Rožňavská 16
Mikovíniho 1
Jantárovo námestie
Tvrdošínska
Popradská 48
Husárska – MOS MČ Západ
29.10.- 5.11.2019Považská 26
Sokolovská 9
Uherova 5
Robotnícka 10
Obrody 15
Michalovská 27
Hellova 1
Stropkovská 2
Tri hôrky 6
Popradská TITUS
Husárska – MOS MČ Západ
26.11.- 3.12.2019Inžinierska 20
Výstavby 1
Hronská 13
Rožňavská 6
Ružová 48
Michalovská 3
Mikovíniho 53
Piešťanská 1
Trnavská 4
Topasová 46
Husárska – MOS MČ Západ

↑ Späť na prehľad

 

Nad Jazerom (na stiahnutie)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
1.3.- 4.3.2019Bukovecká 2
Amurská 9
Jenisejská 71
Urálska 13
Ždiarska 12
Sputníkova 7
Družicova 2
Važecká 5
5.3.- 8.3.2019Kaspická 5
Jenisejská 45
Čingovská 10
Polárna 12
Rovníková 2
Nám.Kozmonautov 2
Galaktická 4
Talinská 11
MÚ – Poludníková 7 (info.)
29.3.- 1.4.2019Baltická 7
Donská 8
Jenisejská 49
Uralská 5
Ždiarska 7
Rovníková 10
Raketová 4
Meteorová 1
2.4.- 5.4.2019Čiernomorská 1
Irkutská 12
Jenisejská 6
Ladošská 14
Ždiarska 21
Gagar.nám. 5
Stálicová 16
Talinská 8
MÚ – Poludníková 7 (info.)
10.5.- 13.5.2019Bukovecká 6
Amurská 8
Irkutská 14
Ladožská 7
Ždiarská 18
Sputnikova 11
Stálicova 3
Važecká 10
14.5.- 17.5.2019Azovská 4
Jenisejská 16
Čingovská 14
Polárna 20
Rovníková 6
Námestie kozmonautov 6
Galaktická 12
Stálicova 5
MÚ – Poludníková 7 (info.)
7.6.- 10.6.2019Baltická 14
Amurská 2
Jenisejská 59
Uralská 9
Ždiarská 4
Sputníková 3
Raketová 8
Talinská 1
11.6.- 14.6.2019Čiernomorská 3
Irkutská 16
Čingovská 8
Polárna 4
Poludníková 3
Gagarinovo nám.9
Galaktická 3
Čechovovova 29
5.7.- 8.7.2019Bukovecká 12
Irkutská 6
Levočská 5
Ladožská 9
Ždiarska 24
Sputníková 15
Stálicova 8
Meteorová 5
MÚ – Poludníková 7 (info.)
9.7.- 12.7.2019Donská 2
Jenisejská 43
Dneperská 2
Ždiarska 5
Rovníkova 8
Námestie kozmonautov 13
Galaktická 28
Talinská 3
2.8.- 5.8.2019Baltická 3
Donská 5
Jenisejská 8
Dneperská 6
Ždiarská 3
Rovníkova 9
Raketova 2
Galaktická 34
MÚ – Poludníková 7 (info.)
6.8.- 9.8.2019Bukovecká 15
Irkutská 9
Čingovská 2
Ladožská 12
Ždiarska 19
Gagar.nám. 2
Stálicová 12
Talinská 6
30.8.- 2.9.2019Bukovecká 3
Amurská 7
Levočská 1
Uralská 15
Ždiarská 16
Sputníková 11
Stálicová 1
Važecká 7
MÚ – Poludníková 7 (info.)
3.9.- 6.9.2019Azovská 2
Jenisejská 12
Čingovská 12
Polárna 16
Rovníková 4
Námestie kozmonautov 4
Galaktická 8
Čechovová 32
27.9.- 30.9.2019Baltická 10
Donská 12
Jenisejská 53
Uralská 7
Ždiarska 11
Sputníková 1
Raketová 6
Meteorová 3
MÚ – Poludníková 7 (info.)
1.10.- 4.10.2019Čiernomorská 2
Levočská 2
Čingovská 16
Ladožská 16
Ždiarská 23
Gagarinovo námestie 7
Stálicová 18
Talinská 9
25.10.- 28.10.2019Bukovecká 9
Galaktická 22
Levočská 4
Ladožská 6
Ždiarská 20
Sputníková 13
Stálicová 4
Važecká 12
MÚ – Poludníková 7 ( info.)
29.10.- 1.11.2019Azovská 6
Jenisejská 20
Čingovská 16
Ždiarská 1
Rovníková 7
Námestie kozmonautov 9
Galaktická 16
Stálicová 3
MÚ – Poludníková 7 (info.)
22.11.- 25.11.2019Bukovecká 1
Amurská 5
Čingovská 4
Uralská 11
Ždiarská 8
Sputníková 5
Raketová 10
Važecká 3
26.11.-29.11.2019Kaspická 2
Jenisejská 65
Čingovská 9
Polárna 8
Poludníková 4
Námestie kozmonautov 12
Galaktická 7
Talinská 11
MÚ – Poludníková 7 ( info.)

↑ Späť na prehľad

 

Ostatné mestské časti (na stiahnutie)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
21.2.- 28.2.2019Šaca – Ľudvíkov Dvor medzi domom 18 – 19
Šaca – Železiarenská 29
Šaca – ul.Kaštieľska
Barca – Abovská – chodník – zeleň oproti Bistru
Barca – Svetlá – zeleň pri Poničanovej
Šebastovce – Bazalková – križovatka ulíc Rozmarínová a Bazalková
28.2.- 7.3.2019Krásna – Smutná ( parkovisko pri cintoríne )
Krásna – Keldišová (armádny brod k Hornádu )
Kavečany – Široká 17/A – MÚ
Ťahanovce obec – Na sihoti 2
Ťahanovce obec – Pri hrušove 21
Džungľa – Severné nábrežie (osada)
7.3.- 14.3.2019Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kulturným domom
Lorinčík – križ.ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
14.3.-21.3.2019V.Opátske – Šípková
V.Opátske – Južné nábrežie – Ovsená
KNV – info na MÚ
Myslava – križovatka Myslavská – Povrazová (odbočka za ul.Za Dolným mlynom)
21.3.- 28.3.2019Šaca – Nám.Oceliarov 19 (Metalurg)
Šaca – Lúčna – pri nemocnici
Šaca – Na záhumní, zadný plot autobazára
Barca – Hečkova 14 – pri parčíku
Barca – Hraničná – chodník pri kultúrnom dome
Šebastovce – Podbeľová pri budove MÚ
28.3.-4.4.2019Krásna – za MÚ – Opátska 18
Krásna – Šuhajova
Kavečany – Lovecká 9 – 10
Ťahanovce obec – Repná ulica 4
Ťahanovce obec – Brusnicová 5
Džungľa – Prúdová (cca RD č.16)
4.4.- 11.4.2019Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kulturným domom
Lorinčík – križ.ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
11.4.-18.4.2019V.Opátske – MÚ – parkovisko
V.Opátske – Panoráma – Jelšová
KNV – info na MÚ
Myslava – ul.Ku Bangortu – smer na ul.Na kope (hore pri trafe)
25.4.- 2.5.2019Šaca – Maloidanská – otočka
Šaca – Šemšianska
Šaca – Ľudvikov Dvor – medzi domom 16 a 18
Barca – Fándlyho – Pokojná
Barca – Medená – parkovisko pri ihrisku
Šebastovce – Rozmarínová – pri bytovke
2.5.- 9.5.2019Krásna – Kladenská 51
Krásna – Beniakova 19
Kavečany – K ihrisku 24
Ťahanovce obec – Ťahanovská – pri Kultúrnom dome
Ťahanovce obec – Jazvečia ul. 50
Džungľa – Plťová – pri stanovišti kontajnerov
9.5.- 16.5.2019Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kulturným domom
Lorinčík – križ.ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
16.5.-23.5.2019V.Opátske – Alšavská – Zeplínska
V.Opátske – Parkovisko – kostol
KNV – info na MÚ
Myslava – otočka autobusu č.32
23.5.- 30.5.2019Šaca – Mierová
Šaca – Ranná
Šaca – parkovisko pri tržnici, ul. Železiarenská
Barca – Borodáčova – parkovisko
Barca – Turnianska – zeleň pri ohnisku
Šebastovce – Bazalková – križovatka ulíc Rozmarínová a Bazalková
30.5.- 6.6.2019Krásna – Smutná (parkovisko pri cintoríne)
Krásna – Pri Hornáde 1 (armádny brod k Hornádu)
Kavečany – Kadlubská 25
Ťahanovce obec – Brusnicová 34
Ťahanovce obec – Na sihoti pri rampách ŽSR
Džungľa – Rampová
6.6.- 13.6.2019Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kulturným domom
Lorinčík – križ.ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
13.6.-20.6.2019V.Opátske – Opatovská cesta – Púpavová
V.Opátske – Opatovská cesta – Roľnícka
KNV – info na MÚ
Myslava – ul.Za priekopou 57 – MŠ
20.6.- 27.6.2019Šaca – Kaštielna
Šaca – Na záhumní, zadný plot autobazára
Šaca – ul.Šemšianska
Barca – ul.Pri pošte – Zborovjanova
Barca – Svetlá pusta
Šebastovce – Podbeľová pri budove MÚ
27.6.- 4.7.2019Krásna – Štrková 25
Krásna – Prašná 6
Kavečany – Šamborská 5
Ťahanovce obec – Repná – pri cintoríne
Ťahanovce obec – Ťahanovská – pri Kultúrnom dome
Džungľa – Severné nábrežie (osada)
4.7.- 11.7.2019Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kulturným domom
Lorinčík – križ.ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
11.7.-18.7.2019V.Opátske – Opatovská cesta – Bažantia
V.Opátske – Jelenia
KNV – info na MÚ
Myslava – odbočka za mostom na Bukovec
18.7.- 25.7.2019Šaca – Ľudvíkov Dvor medzi domom 18 – 19
Šaca – Železiarenská 29
Šaca – ul.Kaštieľska
Barca – Kubíkova – Pri vagovni – zeleň
Barca – Čkalovova – zeleň pri trafostanici – Radlinského
Šebastovce – Rozmarínová – pri bytovke
25.7.- 1.8.2019Krásna – Smutná ( parkovisko pri cintoríne )
Krásna – Pri sídlisku 12
Kavečany – Na Rožku 15/A
Ťahanovce obec – Na sihoti 2
Ťahanovce obec – Želiarenska 4 pri ZŠ
Džungľa – Úzka
1.8.- 8.8.2019Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kulturným domom
Lorinčík – križ.ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
8.8.- 15.8.2019V.Opátske – Šípková
V.Opátske – Južné nábrežie – Ovsená
KNV – info na MÚ
Myslava – ul.Pod Hrabinou – vedľa mosta
15.8.-22.8.2019Šaca – nám.Oceliarov 19 (Metalurg)
Šaca – Lúčna – pri nemocnici
Šaca – Na záhumní, zadný plot autobazára
Barca – Hraničná – Ovocná – chodník
Barca – ul.Timravy – oproti Kostrovej
Šebastovce – Podbeľová pri budove MÚ
22.8.- 29.8.2019Krásna – križov.Konopná,Edisonova (p.č.6525/4)
Krásna – Nad Belogradom – koniec ulice
Kavečany – Budanová – otočka
Ťahanovce obec – Repná ul. 4
Ťahanovce obec – Ťahanovská ul. pri Kultúrnom dome
Džungľa – Plťová
29.8.- 5.9.2019Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kulturným domom
Lorinčík – križ.ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
5.9.- 12.9.2019V.Opátske – MÚ – parkovisko
V.Opátske – Panoráma – Bazová
KNV – info na MÚ
Myslava – parkovisko pri vstupe na ul.Na Kope
12.9.- 19.9.2019Šaca – Maloidanská – otočka
Šaca – Šemšianska
Šaca – Ľudvikov Dvor – medzi domom 16 a 18
Barca – Abovská – chodník – zeleň oproti Bistru
Barca – Svetlá – zeleň pri Poničanovej
Šebastovce – Bazalková – križovatka ulíc Rozmarínová a Bazalková
19.9.-26.9.2019Krásna – Kladenská 51
Krásna – Beniakova 19
Kavečany – Šamborská 27
Ťahanovce obec – Brusnicová 5
Ťahanovce obec – Jazvečia ul. 50
Džungľa – Vŕbová
26.9.- 3.10.2019Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kulturným domom
Lorinčík – križ.ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
3.10.- 10.10.2019V.Opátske – Jelenia
V.Opátske – Parkovisko – kostol
KNV – info na MÚ
Myslava – ul.Pod Horou pri KD
10.10.- 17.10.2019Šaca – Mierová
Šaca – Ranná
Šaca – parkovisko pri tržnici, ul. Železiarenská
Barca – Hečkova 14 – pri parčíku
Barca – Hraničná – chodník pri kultúrnom dome
Šebastovce – Rozmarínová – pri bytovke
17.10.- 24.10.2019Krásna – Smutná ( parkovisko pri cintoríne )
Krásna – Ul.1.mája č.41
Kavečany – Strážna 8
Ťahanovce obec – Na sihoti pri rampách ŽSR
Ťahanovce obec – Pri hrušove 21
Džungľa – Severné nábrežie (osada)
24.10.- 31.10.2019Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kulturným domom
Lorinčík – križ.ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
31.10.- 7.11.2019V.Opátske – Alšavská – Zemplínska
V.Opátske – Opatovská cesta – Púpavová
KNV – info na MÚ
Myslava – Povrazová ul od Fabišíka č.22
7.11.- 14.11.2019Šaca – Kaštielna
Šaca – Na záhumní, zadný plot autobazára
Šaca – ul.Šemšianska
Barca – Medená – parkovisko pri ihrisku
Barca – ul.Timravy – oproti Horovovej
Šebastovce – Podbeľová pri budove MÚ
14.11.- 21.11.2019Krásna – Keldišova (armádny brod k Hornádu)
Krásna – Urbárska – koniec ulice
Kavečany – Široká 17/A – MÚ
Ťahanovce obec – Repná ul. pri cintoríne
Ťahanovce obec – Želiarenska 4 pri ZŠ
Džungľa – Plťová – stanovište kontajnerov
22.11.- 28.11.2019Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kulturným domom
Lorinčík – križ.ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
28.11.- 5.12.2019V.Opátske – Opatovská cesta – V úvoze
V.Opátske – Opatovská cesta – Roľnícka
KNV – info na MÚ
Myslava – Základná škola – trafo

↑ Späť na prehľad