Harmonogram celoročného upratovania

Pre zobrazenie harmonogramu na rok 2023 kliknite na želanú mestskú časť:

Staré Mesto ǀ Dargovských hrdinov ǀ Juh ǀ KVP ǀ Nad Jazerom ǀ Sever ǀ sídlisko Ťahanovce  Západ ǀ Ostatné mestské časti

Dodania kontajnerov na určenú adresu sú realizované v popoludňajších hodinách a stiahnutia v dopoludňajších hodinách.

Staré Mesto ǀ Dargovských hrdinov ǀ Juh ǀ KVP ǀ Nad Jazerom ǀ Sever ǀ sídlisko Ťahanovce  Západ ǀ Ostatné mestské časti

 

STARÉ MESTO (harmonogram k stiahnutiu)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
28.2. – 3.3.Branisková 10 – 12
ŠÚV Jakobyho 15
Nám. L. Novomeského 3
Tyršovo nábrežie 11
Hradbová – Dominikánske námestie
Kpt. Nálepku 1 
Zádielska – Muránska
3.3. – 6.3.Bencúrova 8
3.3. – 7.3.Zimná 20 – 24,  dvor
Jilemnického – Jesenná 7 
Puškinova 2 – 4 
Lomená 18 – Inšpektorát práce, parkovisko
Čsl. Armády 7
Škultétyho 3
 6.3. – 7.3.Bencúrova 14
28.3. – 31.3.Dargovská
Kuzmányho – Vojenská , dvor
Belanská
Poštová 16
Bocatiova – Gorkého 
Kuzmányho 51 – 55, Floriánska 7
Park Angelinum 4
31.3. – 4.4.Magurská 1 – 3, Kuzmányho 31 – 33 
Tajovského – Alžbetina
Kuzmányho 27 – Magurská 2
Floriánska 2 – 6
Park Angelinum 6
Čsl. Armády 33, dvor
Kpt. Nálepku 17
2.5. – 5.5.Jarná 8 – 10 
Komenského, za reštauráciou Šport, dvor
Jilemnického 6 – 10, dvor
Zimná 15, dvor
Magurská 15
Jarná – Zimná – Letná – Pajorova, dvor
Branisková 2 
5.5. – 8.5.Masarykova 21
5.5. – 9.5.Bellova – Stromová – Lomená, dvor
Slov. jednoty 38 – 40
Slov. jednoty 48
Kuzmányho 17
Jiskrova, dvor
Strojárenská 11
8.5. – 9.5.Masarykova 4
30.5. – 2.6.Garbiarska 7
Branisková 1
Jakobyho 3
Kuzmányho 5 
Pajorova 16
Haviarska – Hutnícka – Alvinczyho
Tyršovo nábrežie 6
2.6. – 6.6.Svätoplukova, dvor
Rumanova 18/A,B, Rezidencia Mestský park
Park Angelinum 18
Bajzova, pri ubytovni ŽSR
Jesenná, pri bare Faraón
Timonova – Tajovského
Stará baštová, dvor
Hutnícka 4
27.6. – 29.6.Vodná – Štefánikova
27.6. – 30.6.Štítová, garáže
Karpatská
Vojenská 10
Palackého – Bajzova, za stánkami
Komenského 27
Lomená – Masarykova, garáže
29.6. – 30.6.Rooseveltova 3
30.6. – 2.7.Štefánikova 68, Rezidencia Mestská Bašta
30.6. – 4.7.Štefánikova 46
Tatranská 19
Mäsiarska – Báčikova
Tatranská 2 – 8 
Kováčska – Vodná 
Jesenná 20 – 22
Škultétyho 10
2.7. – 4.7.Kasárenské nám. 1, Rezidencia Mlynská Bašta
25.7. – 28.7.Branisková 10 – 12
ŠÚV Jakobyho 15
Nám. L. Novomeského 3
Tyršovo nábrežie 11
Hradbová – Dominikánske. nám
Kpt. Nálepku 1
Zádielska – Muránska
28.7. – 31.7.Bencúrova 8
28.7. – 1.8.Zimná 20 – 24,dvor
Jilemnického – Jesenná 7
Puškinova 2 – 4
Lomená 18, Inšpektorát práce, parkovisko
Čsl. Armády 7
Škultétyho 3
 31.7. – 1.8.Bencúrova 14
22.8. – 25.8.Dargovská
Kuzmányho – Vojenská, dvor
Belanská
Poštová 16
Bocatiova – Gorkého, garáže
Kuzmányho 51 – 55, Floriánska 7
Park Angelinum 4
26.8. – 29.8.Magurská 1 – 3, Kuzmányho 31 – 33
Tajovského – Alžbetina
Kuzmányho 27 – Magurská 2
Floriánska 2 – 6
Park Angelinum 6
Čsl. Armády 33, dvor
Kpt. Nálepku 17 
19.9. – 22.9.Jarná 8 – 10
Komenského, za rešt. Šport, dvor
Jilemnického 6 – 10, dvor
Zimná 15, dvor
Magurská 15
Jarná – Zimná – Letná – Pajorova, dvor
Branisková 2
22.9. – 24.9.Masarykova 21
22.9. – 26.9.Bellova – Stromová – Lomená, dvor
Slov. jednoty 38 – 40 
Slov. jednoty 48, garáže
Kuzmányho 17 
Jiskrova, dvor
Strojárenská 11
24.9. – 26.9.Masarykova 4
17.10. – 20.10.Garbiarska 7
Branisková 1
Jakobyho 3, garáže
Kuzmányho 5
Pajorova 16
Haviarska – Hutnícka – Alvinczyho
Tyršovo nábrežie 6
20.10. – 24.10.Svätoplukova, dvor
Rumanova 18/A,B, Rezidencia Mestský park
Park Angelinum 18
Bajzova, pri ubytovni ŽSR
Jesenná, pri bare Faraón
Timonova – Tajovského, roh
Stará baštová, dvor
Hutnícka 4
14.11. – 16.11.Vodná – Štefániková
14.11. – 17.11.Štítová, garáže
Karpatská
Vojenská 10
Palackého – Bajzova , za stánkami
Komenského 27
Lomená – Masarykova
16.11. – 17.11.Rooseveltova 3
17.11. – 19.11.Štefánikova 68, Rezidencia Mestská Bašta
17.11. – 21.11.Štefánikova 46
Tatranská 19
Mäsiarska – Báčikova, roh
Tatranská 2 – 8
Kováčska – Vodná
Jesenná 20 – 22
Škultétyho 10
19.11. – 21.11.Kasárenské nám. 1, Rezidencia Mlynská Bašta

↑ Späť na prehľad

 

DARGOVSKÝCH HRDINOV (harmonogram k stiahnutiu) 
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera 
23.2.-2.3.Kalinovská 3 – 5
Kalinovská 8
Kurská 7 – 9 
Kurská 12 – 14
Kurská 21 
Kurská 31
Kurská 12 – 14
Tokajícka 10 – 12
2 ks podľa pokynov mestskej časti
 
23.3.- 30.3.Lidické nám. 1 – 5
Lidické nám. 11
Lidické nám. 16
Benadova 1
Benadova 17
Bašťovanského 4
Bašťovanského 10
Jegorovovo nám. 3 – 42 ks podľa pokynov mestskej časti
 
27.4.- 4.5.Jaltská 7
Jaltská 23
Kpt. Jaroša 6
Kpt. Jaroša 8 – 10
Kpt. Jaroša 9
Postupimská 4
Postupimská 13
Postupimská 29
2 ks podľa pokynov mestskej časti
 
25.5.- 1.6.Bielocerkevská 2 – 4
Bielocerkevská 11
Bielocerkevská 27
Clementisova 3
Clementisova 8 – 9
Dvorkinova 1 – 3
Dvorkinova 6
Dvorkinova 20
2 ks podľa pokynov mestskej časti
 
22.6.- 29.6.Dvorkinova 10 – 12
Maurerova 2 – 3
Maurerova 10
Maurerova 17
Povstania českého ľudu 5 – 9
Povstania českého ľudu 6
Povstania českého ľudu 16 – 18
Povstania českého ľudu 28 – 30
2 ks podľa pokynov mestskej časti
 
20.7.-27.7.Buzulucká 8 – 10
Buzulucká 9
Buzulucká 17
Buzulucká 20
Charkovská 8 – 10
Charkovská 22
Krosnianska 11 – 13
Krosnianska 23
2 ks podľa pokynov mestskej časti
 
17.8.- 24.8.Krosnianska 35
Zupkova 4
Zupkova 9
Zupkova 10
Zupkova 21
Zupkova 33
Ovručská 7 – 9
Ovručská 15 – 17
2 ks podľa pokynov mestskej časti
 
14.9.- 21.9.Ovručská 19
Krosnianska 49
Krosnianska 61
Krosnianska 75 – 77
Krosnianska 83 – 85
Krosnianska 91
Exnárova 4 – 6
Exnárova 9 – 11
2 ks podľa pokynov mestskej časti
 
12.10.- 19.10.Fábryho 2
Fábryho 9
Fábryho 10
Fábryho 13 – 15
Fábryho 20
Fábryho 36
Adlerova 3 – 5
Adlerova 13 – 15
2 ks podľa pokynov mestskej časti
 
9.11.-16.11.Adlerova 8
Adlerova 23
Slivník 11
Slivník 39
Orechová 13 – 17
Drieňová
Prešovská ulica 43 – 46
Vo výmoli
2 ks podľa pokynov mestskej časti
 

↑ Späť na prehľad

 

 

JUH (harmonogram k stiahnutiu)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
9.3.- 16.3.Palárikova – Partizánska
Mudroňová – Franckova
Krivá – dvor
Poľská v zeleni pri ručnej autoumývarke
Lomonosovova 32
Miškovecká – Ostravská
Šoltésovej 11
Turgenevová 25 – 27
Mudroňová ul. 36
13.4.- 20.4.Miškovecká 6 – 7
Kalinčiakova pod schody
Rosná 16
Južná trieda 36
Pasteurova 7
Rastislavova 6 – 14
Fejova 8
Alejová 2, parkovisko za hotelom
Krakovská 7 – 9
11.5.- 18.5.Ostravská 12
Turgenevova 12
Fibichová 13 – 9
Rastislavova 6 – 14
Južná trieda 20
Jantárová 10
Rázusová – Skladná
Južná trieda 30
Bulharská ulica, pri výmenníku
8.6.- 15.6.Krakovská 16
Žižkova 33
Panelová 1
Omská 31
Rosná 5
Turgenevova 27
Kalinčiakova pod schody
Južná trieda 27, parkovisko
Lomonosovova 36 – 38
6.7.-13.7.Užhorodská 31
Jánošíkova 8
Palárikova 9
Južná trieda 39 – 41
Pasteurovo nám. – Milosrdenstva
Skladná – Kupeckého
ul. Pri nemocnici, dvor
Košťová 2 
Mudroňová – Perlová
3.8.- 10.8.Krakovská 4
Lichardova – Riznerova
Mudroňova 25
Lomonosovova 12 – 14
Oštepová 7
Šoltésovej 11
Paulínyho 18 – 23
Turgenevova 25 – 27
Rosná 1 – 3
31.8.- 7.9.Miškovecká 16
Turgenevova 13
Žižkova 23 
Južná trieda 23 
Poľská, zeleň pri ručnej autoumývarke
Krivá, dvor
Pekná – Srbská
Ludmanská 3, pri výmenníku
Lomonosovova 30 
28.9.- 5.10.Ostravská 24
Turgenevova 26 – 30
Gemerská – Školská
Fibichova 13
Rázusová – Skladná
Jantárová 10
Omská – Domčeková
Mudroňova – Francková
Palárikova – Partizánska
26.10.- 2.11.Krakovská 9
Lomonosovova 2
Turgenevova 18
Vojvodská, zeleň garáže
Ludmanská 3 – 5
Paláriková – Partizánska
Mudroňova 36
Južná trieda 22 – 26, garáže
Šoltésovej 11, dvor
23.11.- 30.11.Užhorodská 1
Paláriková 1 – 3 a 5 – 7, zeleň
Fejova 8
Lomonosovova 38
Rosná 5
Poľská v zeleni pri ručnej autoumývarke
Alejova, parkovisko za hotelom
Oštepová 2, chodník pri výmenníku

↑ Späť na prehľad

 

SÍDLISKO KVP (harmonogram k stiahnutiu)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
16.3.- 23.3.Wurmova 2
Dénešova 75
Čordákova 22
Bauerova 42
Húskova 49
Zombova 45
Wuppertálska 13
2 ks podľa požiadavky MČ
20.4.-27.4.Dénešova 11
Drábova 12
Jasuschova 26
Klimkovičova 22
Húskova 5
Titogradská 2
Cottbuská 9
2 ks podľa požiadavky MČ
18.5.- 25.5.Stierova 1
Dénešova 55
Čordákova 31
Čordáková 14
Hemerkova 12
Starozagorská 6
Wuppertálska 37
2 ks podľa požiadavky MČ
15.6.- 22.6.Stierova 19
Dénešova 65
Bauerova 16
Hemerkova 35
Zombova 5
Cottbuská 11
Titogradská 7
2 ks podľa požiadavky MČ
13.7.- 20.7.Wurmova 5
Jasuschova 12
Klimkovičova 32
Zombova 31
Hemerkova 9
Wuppertálska 53
Starozagorská 15
2 ks podľa požiadavky MČ
10.08. – 17.08.Wurmova 17
Bauerova 21
Klimkovičova 6
Húskova 69
Titogradská 18
Starozagorská 37
Wuppertálska 1-2
2 ks podľa požiadavky MČ
7.9.- 14.9.Dénešova 35
Klimkovičova 24-26
Čordákova 23
Janigova 1
Hemerkova 24
Húskova 19
Cottbuská 30
2 ks podľa požiadavky MČ
5.10.- 12.10.Drábova 20
Dénešova 47
Bauerova 24
Húskova 37
Zombova 17
Cottbuská 16
Titogradská 1
2 ks podľa požiadavky MČ
2.11.- 9.11.Dénešova 6
Dénešova 25
Čordákova 15
Hemerkova 4
Húskova 25
Wuppertálska 5
Starozagorská 7
2 ks podľa požiadavky MČ
30.11.- 7.12.Dénešova 71
Drábova 2 
Jasuschova 22
Klimkovičova 16
Zombova 39
Húskova 81
Starozagorská 25
2 ks podľa požiadavky MČ

↑ Späť na prehľad

 

SEVER (harmonogram k stiahnutiu)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
21.2.- 28.2.Gerlachovská
Nemcovej / Hroncova
Hlinkova 14
Hurbanova
Vencová / Račí potok
Letná
Vihorlatská
21.3.- 28.3.Moravská / Heydukova
Gogoľova / Havlíčkova
Atletická / Turistická
Na Kalvárii / Magdalénska
Kostolianska cesta
Chalupkova
Višňová / Urbánkova
25.4.- 2.5.Huncovská / Štrbská
Suchodolinská
Urbánkova / Potočná
Olivová / Stará spišská cesta
Chrastie
Na Kalvárii / Na šajbe
Vodárenská 4
23.5.- 30.5.Cesta pod Hradovou 
Čermeľské údolie
Odborárska / Strakova
Hroncova
Kisdyho
Račí potok / Vencová
Sládkovičova
20.6.- 27.6..Atletická
Obrancov mieru
Tolstého
Študentská
Nemcovej 24
Hlinkova 14
Vihorlatská
18.7.- 25.7.Terchovská / Krupinská
Tomášikova / Tolstého
Národná trieda
Nemcovej
Čárskeho
Urbánkova / Potočná
Račí potok
15.8.- 22.8.Kostolná / Na Kalvárii
Polianska / Lomnická
Kavečianska cesta 
Za štadiónom / Horolezecká
Slovenská
Stará spišská cesta
Štrbská
12.9.- 19.9.Kisdyho
Čermeľská cesta
Športová / Bežecká
Hurbanova
Rozálska / Palmová
Chrastie
Huncovská
10.10.- 17.10.Zoborská / Vihorlatská
Cyklistická / Gerlachovská
Višňová
Česká / Ulica Svornosti
Čermeľské údolie
Němcovej
Sládkovičova
7.11.-14.11.Za amfiteátrom
Hroncova
Čárskeho
Kisdyho
Komenského
Suchodolinská
Cesta pod Hradovou / Ďumbierska

↑ Späť na prehľad

 

SÍDLISKO ŤAHANOVCE (harmonogram k stiahnutiu)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
7.3. – 14.3.Budapeštianska 2
Budapeštianska 32, chodník pod štítovou stenou
Budapeštianska 46
Sofijská 5
Sofijská 18
Sofijská 26 – 27, roh parkoviska nad garážami
Americká trieda 15, pri budove MÚ, garáže
11.4. – 18.4.Varšavská 6
Varšavská 19
Varšavská 25 – 26
Belehradská 2
Belehradská 12
Juhoslovanská 5 – 7
Juhoslovanská 2, pred budovu CVČ
9.5.- 16.5.Čínska 1
Čínska 21
Pekinská 1
Pekinská 14
Hanojská 3
Havanská 13
Havanská 5, chodník
6.6.- 13.6.Berlínska 2
Berlínska 24 – 25
Bukureštská 1, parkovisko pri budove garáží
Bukureštská 9
Bukureštská 19
Bukureštská 31
Berlínska 12 – 13, parkovisko
4.7.- 11.7.Bruselská 4 – 5
Aténska 4
Aténska 13, parkovisko pri opornom múre
Helsinská 24, v oblúku komunikácie
Viedenská 1, v oblúku komunikácie
Viedenská 26
Helsinská 4, pri opornom múre
1.8.- 8.8.Americká tr. 1 – 3, parkovisko
Budapeštianska 18, parkovisko
Európska trieda 5, parkovisko vo dvore
Sofijská 9 – 10, parkovisko z tvárnic
Sofijská 29
Juhoslovanská 1
Budapeštianska 7, pred vežovým domom
29.8.- 5.9.Varšavská 1
Varšavská 10, parkovisko z tvárnic
Varšavská 29
Belehradská 6
Belehradská 17
Juhoslovanská 7
Varšavská 20, chodník a zeleň
26.9.- 3.10.Čínska 8
Čínska 11
Pekinská 11
Hanojská 5
Havanská 9 – 10
Havanská 21 – 22
Pekinská 18, garáže
24.10.- 31.10.Berlínska 17
Berlínska 24 – 25
Berlínska 30 , chodník
Európska trieda 11, pri zastávke MHD
Maďarská 5, parkovisko z tvárnic
Bukureštská 22 – 23
Bukureštská 8, trávnik
22.11.- 29.11.Bruselská 15 – 16
Aténska 22
Viedenská 12
Viedenská 25
Helsinská 5
Helsinská 10 – 12
Aténska 9, parkovisko

↑ Späť na prehľad

 

ZÁPAD (harmonogram k stiahnutiu)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
14.3.-21.3.Obchodná 1
Trieda SNP 10
Slobody 18
Trieda SNP 64
Moldavská 25
Humenská 9
Matúškova 16
Opálová 1
Kežmarská 40
Humenská 22
18.4.- 25.4.Čapajevova 10
Slobody 15
Markušova 15
Muškátová 10
Moldavská 7
Humenská 27
Šafárikova trieda 6
Stodolová 1
Jantárovo námestie
Fatranská 2C
16.5.- 23.5.Považská 3
Sokolovská 1
Slobody 30
Uherova 14
Pražská 10
Tri hôrky 11
Mikovíniho 29
Rubínová 2
Novobanská
Brigádnická 3
13.6.- 20.6.Inžinierska 4
Výstavby 7
Popradská 7
Kežmarská 14
Trieda SNP 83
Idanská 9
Petzvalová 37
Moldavská 25
Michalovská 9
Kysucká 20
11.7.- 18.7.Poľovnícka 10
Pokroku 12
Púchovská
Bernolákova 19
Idanská 27
Humenská 43
Štiavnická 14
Trieda SNP 57
Zvončeková 5
Mikovíniho 49
8.8.- 15.8.Lesnícka 35
Popradská 84 B
Ružínska 1
Gudernova 4
Čapajevova 15
Narcisová 1
Humenská 14
Opálová 39
Zuzkin park 2
Idanská 37
5.9.- 12.9.Trieda SNP 25
Ľudová 10
Trieda SNP 42
Trieda SNP 7
Bernolákova 3
Jazmínová 5
Trebišovská 3
Piešťanská 46
Považská 10
Toryská 6
3.10.- 10.10.Ondavská 19
Kysucká 8
Hronská 8
Muškátová 44
Kežmarská 32
Rožňavská 16
Mikovíniho 1
Jantárovo námestie
Tvrdošínska
Popradská 48
31.10.- 7.11.Považská 26
Sokolovská 9
Uherova 5
Robotnícka 10
Obrody 15
Michalovská 27
Hellova 1
Žilinská 34 – 37, parkovisko
Tri hôrky 6
Popradská TITUS
28.11.- 5.12.Inžinierska 20
Výstavby 1
Hronská 13
Rožňavská 6
Ružová 48
Michalovská 3
Mikovíniho 53
Slobody 30
Trnavská 4
Topasová 46

↑ Späť na prehľad

 

NAD JAZEROM (harmonogram k stiahnutiu)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
2.3.- 9.3.Baltická 4
Azovská 2
Irkutská 11
Čingovská 7
Ždiarska 1
Gagarinovo námestie 1
Námestie Kozmonautov 12
Galaktrická 10
MÚ – Poludníková 7 (info.)
30.3.- 6.4.Bukovecká 1
Amurská 4
Jenisejská 20
Čingovská 14
Ždiarska 9
Sputniková 10
Važecká 4 
Meteorová 1
MÚ – Poludníková 7 (info.)
4.5.- 11.5.Bukovecká 14
Levočská 2
Jenisejská 63
Levočská 14
Rovníková 4
Ždiarska 23
Stálicová 1
Talinská 1
MÚ – Poludníková 7 (info.)
1.6.-8.6.Baltická 9
Azovská 6
Irkutská 15
Uralská 7
Ždiarska 5
Gagarinovo námestie 6
Raketová 4
Galaktická 22
MÚ – Poludníková 7 (info.)
29.6.- 6.7.Čiernomorská 1
Levočská 5
Dneperská 4
Polárna 8
Rovníková 7
Námestie Kozmonautov 1
Stálicová 5
Talinská 8
MÚ – Poludníková 7 (info.)
27.7.- 3.8.Bukovecká 3
Amurská 7
Jenisejská 45
Ladožská 4
Poludníková 3
Sputniková 14
Stálicová 6
Meteorová 5
MÚ – Poludníková 7 (info.)
24.8.- 31.8.Baltická 15
Donská 4
Jenisejská 6
Uralská 13
Ždiarska 6
Gagarinovo námestie 12
Raketová 9
Galaktická 32
MÚ – Poludníková 7 (info.)
21.9.- 28.9.Čiernomorská 3
Irkutská 7
Čingovská 3
Polárna 16
Rovníková 9
Námestie Kozmonautov 6
Galaktická 3
Čechovová 30
MÚ – Poludníková 7 (info.)
19.10.- 26.10.Bukovecká 7
Amurská 9
Jenisejská 55
Ladožská 9
Poludníková 4
Ždiarska 19
Stálicová 14
Talinská 11
MÚ – Poludníková 7 (info.)
16.11.- 23.11.Kaspická 3
Donská 11
Jenisejská 14
Čingovská 10
Ždiarska 18
Sputníkova 5
Družicova 2
Važecká 11
MÚ – Poludníková 7 (info.)

↑ Späť na prehľad

 

Ostatné mestské časti (harmonogram k stiahnutiu)
 Miesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
24.2.- 3.3.Šaca – Ludvíkov Dvor, medzi domom 18 – 19
Šaca – Železiarenská 29
Šaca – ul. Kaštieľska
Barca – Abovská, chodník, zeleň oproti Bistru
Barca – Svetlá, zeleň pri Poničanovej
Šebastovce – Podbeľová 
3.3.- 10.3.Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej ul. 18
Kavečany – Široká 17/A , MÚ
Ťahanovce obec – Na sihoti 2
Ťahanovce obec – Pri Hrušove 21
Džungľa – Severné nábrežie (osada)
9.3.- 16.3.Lorinčík – križ.ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
10.3.- 17.3.Pereš – Jasovská, spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – za budovou MÚ MČ Poľov
17.3.-24.3.Vyšné Opátske – Šípková
Vyšné Opátske – Južné nábrežie – Ovsená
Košická Nová Ves – info na MÚ
Myslava – križovatka Myslavská – Povrazová (odbočka z ulice Za Dolným mlynom)
24.3.- 31.3.Šaca – Nám. Oceliarov 19 (Metalurg)
Šaca – Lúčna, pri nemocnici
Šaca – Na záhumní, zadný plot autobazára
Barca – Hečkova 14, pri parčíku
Barca – Hraničná, chodník pri kultúrnom dome
Šebastovce – Bazalková 
31.3.-7.4.Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej 18
Kavečany – Lovecká 9 – 10
Ťahanovce obec – Magnezitárska 39, oproti rodinnému domu
Ťahanovce obec – Brusnicová 5
Džungľa – Prúdová 16
13.4.-20.4.Lorinčík – križ.ku kostolu  /otočka bus / pri MÚ / Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
14.4.- 21.4Pereš – Jasovská, spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – za budovou MÚ MČ Poľov
21.4.-28.4.Vyšné Opátske – MÚ, parkovisko
Vyšné Opátske – Panoráma – Jelšová
Košická Nová Ves – info na MÚ
Myslava – ul. Ku Bangortu smerom na ul. Na Kope
28.4.- 5.5.Šaca – Maloidanská, koniec ulice
Šaca – Šemšianska, parkovisko pri cintoríne
Šaca – Ludvíkov Dvor, medzi domom 16 a 18
Barca – Fándlyho – Pokojná
Barca – Medená, parkovisko pri ihrisku
Šebastovce – Rozmarínová, pri bytovke
5.5.- 12.5.Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej 18
Kavečany – K ihrisku 24
Ťahanovce obec – Ťahanovská, pri Kultúrnom dome
Ťahanovce obec – Jazvečia 50
Džungľa – Plťová, pri stanovišti kontajnerov
11.5.-18.5.Lorinčík – križ. ku kostolu / otočka bus / pri MÚ / Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
12.5.- 19.5.Pereš – Jasovská, spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – za budovou MÚ MČ Poľov
19.5.-26.5.Vyšné Opátske – Alšavská – Zemplínska
Vyšné Opátske – parkovisko, kostol
Košická Nová Ves – info na MÚ
Myslava – Otočka autobusu č. 32
18.8.-27.8.Šaca – Nám. Oceliarov 19 (Metalurg)
Šaca – Lúčna, pri nemocnici
Šaca – Na záhumní, zadný plot autobazára
Barca – Hraničná – Ovocná, chodník
Barca – Timravy – Kostrovej
Šebastovce – Bazalková
25.8.- 1.9.Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej 18
Kavečany – Budanová, otočka
Ťahanovce obec – Magnezitárska 39, oproti rodinnému domu
Ťahanovce obec – Ťahanovská, pri Kultúrnom dome
Džungľa – Plťová
31.8.-7.9.Lorinčík – križ. ku kostolu / otočka bus / pri MÚ / Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
1.9.- 8.9.Pereš – Jasovská, spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – parkovisko pri obchode
8.9.- 15.9.Vyšné Opátske – MÚ, parkovisko
Vyšné Opátske – Panoráma – Bazová
Košická Nová Ves – info na MÚ
Myslava – pri vstupe na ul. Na Kope
15.9.- 22.9.Šaca – Jarkova, koniec ulice
Šaca – Šemšianska, parkovisko pri cintoríne
Šaca – Ludvíkov Dvor, medzi domom 16 a 18
Barca – Abovská, chodník, zeleň oproti Bistru
Barca – Svetlá, zeleň pri Poničanovej
Šebastovce – Podbeľová
22.9.-29.09.Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej 18
Kavečany – Šamborská 27
Ťahanovce obec – Brusnicová 5
Ťahanovce obec – Jazvečia 50
Džungľa – Vŕbová
28.9.-5.10.Lorinčík – križ. ku kostolu / otočka bus / pri MÚ / Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
29.9.- 6.10.Pereš – Jasovská, spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – parkovisko pri obchode
6.10.- 13.10.Vyšné Opátske – kostol, parkovisko
Vyšné Opátske – Jelenia
Košická Nová Ves – info na MÚ
Myslava – Pod Horou, pri Kultúrnom dome
26.5.- 2.6.Šaca – Mierová
Šaca – Ranná
Šaca – Železiarenská, parkovisko pri tržnici
Barca – Borodáčova, parkovisko
Barca – Turnianska, zeleň pri ohnisku
Šebastovce – Bazalková
2.6.- 9.6.Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej 18
Kavečany – Kadlubská 25
Ťahanovce obec – Brusnicová 34
Ťahanovce obec – Na sihoti, pri rampách ŽSR
Džungľa – Rampová
8.6.-15.6.Lorinčík – križ. ku kostolu / otočka bus / pri MÚ / Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
9.6.-16.6.Pereš – Jasovská, spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – za budovou MÚ MČ Poľov
16.6.-23.6.Vyšné Opátske – Opatovská cesta – Púpavová
Vyšné Opátske – Opatovská cesta – Roľnícka
Košická Nová Ves – info na MÚ
Myslava – Za Priekopou 57, Materská škola
23.6.- 30.6.Šaca – Kaštieľna
Šaca – Maloidanská, otočka
Šaca – Na záhumní, zadný plot autobazára
Barca – Pri pošte – Zborovjanova
Barca – Svetlá pusta
Šebastovce – Podbeľová
30.6.- 7.7.Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej 18
Kavečany – Šamborská 5
Ťahanovce obec – Repná, pri cintoríne
Ťahanovce obec – Ťahanovská ul. pri Kultúrnom dome
Džungľa – Severné nábrežie (osada)
6.7.-13.7.Lorinčík – križ. ku kostolu / otočka bus / pri MÚ / Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
7.7.- 14.7.Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – za budovou MÚ MČ Poľov
14.7.-21.7.Vyšné Opátske – Opatovská cesta – Bažantia
Vyšné Opátske – Jelenia
Košická Nová Ves – info na MÚ
Myslava – odbočka za mostom na Bukovec
21.7.- 28.7.Šaca – Ludvíkov Dvor, medzi domom 18 – 19
Šaca – Železiarenská 29
Šaca – Kaštieľska
Barca – Kubíková – Pri vagovni, zeleň
Barca – Čkalovova – Radlinského
Šebastovce – Rozmarínová, pri bytovke
28.7.- 4.8.Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej 18
Kavečany – Na Rožku 15/A
Ťahanovce obec – Na sihoti 2
Ťahanovce obec – Želiarska 4, pri ZŠ
Džungľa – Úzka
3.8.-10.8.Lorinčík – križ. ku kostolu / otočka bus / pri MÚ / Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
4.8.- 11.8.Pereš – Jasovská, spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – parkovisko pri obchode
11.8.- 18.8.Vyšné Opátske – Šípková
Vyšné Opátske – Južné nábrežie – Ovsená
Košická Nová Ves – info na MÚ
Myslava – Pod hrabinou, vedľa mosta
13.10.- 20.10.Šaca – Mierová
Šaca – Ranná
Šaca – Železiarenská, parkovisko pri tržnici
Barca – Hečkova 14, pri parčíku
Barca – Hraničná, chodník pri kultúrnom dome
Šebastovce – Rozmarínová, pri bytovke
20.10.- 27.10.Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej 18
Kavečany – Strážna 8
Ťahanovce obec – Na sihoti, pri rampách ŽSR
Ťahanovce obec – Pri Hrušove 21
Džungľa – Rampová
26.10.-2.11.Lorinčík – križ. ku kostolu / otočka bus / pri MÚ / Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
27.10.- 3.11.Pereš – Jasovská, spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – parkovisko pri obchode
3.11.- 10.11.Vyšné Opátske – Alšavská – Zemplínska
Vyšné Opátske – Opatovská cesta – Púpavová
Košická Nová Ves – info na MÚ
Myslava – Povrazová 26
10.11.- 17.11.Šaca – Kaštieľna
Šaca – Na záhumní, zadný plot autobazára
Šaca – Maloidanská, otočka
Barca – Medená, parkovisko pri ihrisku
Barca – Timravy,  oproti Horovovej
Šebastovce – Bazalková
17.11.- 24.11.Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej 18
Kavečany – Široká 17/A, MÚ
Ťahanovce obec – Repná, pri cintoríne
Ťahanovce obec – Želiarska 4, pri ZŠ
Džungľa – Plťová, stanovište kontajnerov
23.11.-30.11.Lorinčík – križ. ku kostolu / otočka bus / pri MÚ / Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
24.11.- 1.12.Pereš – Jasovská, spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – parkovisko pri obchode
1.12.- 8.12.Vyšné Opátske – Opatovská cesta, za firmou Atria Co.
Vyšné Opátske – Opatovská cesta – Roľnícka
Košická Nová Ves – info na MÚ
Myslava – Základná škola, trafo

↑ Späť na prehľad