Harmonogram celoročného upratovania

 

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov celoročného upratovania v roku 2021

 

Kliknite na názov mestskej časti:

Staré mesto ǀ Dargovských hrdinov ǀ Juh ǀ KVP ǀ Nad Jazerom ǀ Sever ǀ Ťahanovce ǀ Západ ǀ Ostatné mestské časti

 

Staré mesto (na stiahnutie)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
23.02. – 26. 02. 2021Branisková 10 – 12
ŠÚV Jakobyho
Nám. L. Novomeského 3 – parkovisko
Tyršovo nábr. 11 – stanovište MK na KO
Hradbová – Dom. nám.- stanovište MK
Kpt. Nálepku 1 – stanovište MK na KO
Križovatka Zádielska – Muránska pri stan.MK
26. 02. – 02.03. 2021Zimná 20 – 24 parkovisko vo dvore
Bencúrova 8 – 14 – pri oplotení ŽSR
Jilemnického – Jesenná 7 – stanovište MK na KO
Puškinova 2 – 4 – stanovište MK na KO
Lomená 18 – Inšpektorát práce – parkovisko
Čsl. Armády 7 – stanovište MK na KO
Križovatka Škultétyho 3
23.03. – 26. 03. 2021Dargovská – stanovište MK na KO
Kuzmányho – Vojenská – dvor-stanovište MK na KO
Belanská – stanovište MK na KO
Poštová 16 – parkovisko
Bocatiova – Gorkého – garáže
Kuzmányho 51 – 55, Floriánska 7- stanov. MK na KO
Park Angelinum 4 – pri križovatke
26.03. – 30.03. 2021Magurská 1-3, Kuzmányho 31-33 -stanovište MK na KO
Tajovského – Alžbetina – roh križovatky
Kuzmányho 27 – Magurská 2 – stanovište MK na KO
Floriánska 2 – 6 – stanovište MK na KO
Park Angelinum 6 – pri stanovišti MK
Čsl. Armády 33 – dvor – stanovište MK na KO
Kpt. Nálepku 17 – stanovište MK
27.04. – 30.04. 2021Jarná 8 – 10 pri dočas.stan. MK pre dvor „Malá Praha“
Komenského – za rešt. Šport – dvorová časť
Jilemnického 6 – 10,dvorová časť-stanovište MK na KO
Zimná 15 – dvorová časť-stanovište MK na KO
Magurská 15 – parkovisko pred ZŠ L.Novomeského 2
Jarná – Zimná – Letná – Pajorova – dvorová časť
Branisková č.2 – stanovište MK
30.04. – 04.05. 2021Bellova – Stromová – Lomená – dvor
Masarykova 21 – parkovisko
Slov. jednoty 38 – 40 – parkovisko
Slov. jednoty 48 – pri garážach
Kuzmányho 17 – stanovište MK
Jiskrova – dvorová časť
Strojárenská 11
25. 05. – 28.05. 2021Garbiarska 7 – stanovište MK na kO
Branisková 1 – stanovište MK na KO
Jakobyho 3 – pri garážach – stanovište MK na KO
Kuzmányho 5 – stanovište MK na KO
Pajorova 16 – stanovište MK
Haviarska-Hutnícka-Alvinczyho – stanovište MK na KO
Tyršovo nábrežie 6
28.05. – 01.06. 2021Svätoplukova – dvorová časť pri stanovišti MK na KO
Park Angelinum 18 – stanovište MK na KO
Bajzova – pri ubytovni ŽSR
Jesenná – pri bare Faraón
Timonova – Tajovského – roh
Stará baštová – dvorová časť
Hutnícka 4
22. 06. – 25.06 2021Štítová – ku garážam
Karpatská – stanovište MK na KO
Vodná – Štefánikova – pri premostení na Rumanovu
Vojenská 10 – stanovište MK na KO
Palackého – Bajzova – za stánkami
Komenského 27 – stanovište MK na KO
Lomená – Masarykova – ku garážam
25.06 – 29.06. 2021Štefánikova 46
Tatranská 19 – stanovište MK na KO
Mäsiarska – Báčikova – roh križovatky
Tatranská 2 – 8 – stanovište MK na KO
Kováčska – Vodná – roh – parkovisko
Jesenná 20,22
Škultétyho 10 – pod garáže
20.07 – 23.07. 2021Branisková 10-12
ŠÚV Jakobyho
Nám. L. Novomeského 3 – parkovisko
Tyršovo nábr. 11 – stanovište MK na KO
Hradbová – Dom.nám.- stanovište MK
Kpt. Nálepku 1 – stanovište MK na KO
Križovatka Zádielska – Muránska pri stan.MK
23.07. – 27.07. 2021Zimná 20 – 24 parkovisko vo dvore
Bencúrova 8 – 14 – pri oplotení ŽSR
Jilemnického – Jesenná 7 – stanovište MK na KO
Puškinova 2 – 4 – stanovište MK na KO
Lomená 18 – Inšpektorát práce – parkovisko
Čsl. Armády 7 – stanovište MK na KO
Križovatka Škultétyho 3
17.8 – 20.08. 2021Dargovská – stanovište MK na KO
Kuzmányho – Vojenská – dvor-stanovište MK na KO
Belanská – stanovište MK na KO
Poštová 16 – parkovisko
Bocatiova – Gorkého – garáže
Kuzmányho 51-55,Floriánska 7-stanov. MK na KO
Park Angelinum 4 – pri križovatke
20.8. – 24.08. 2021Magurská 1-3 – Kuzmányho 31-33 -stanovište MK na KO
Tajovského – Alžbetina – roh križovatky
Kuzmányho 27 – Magurská 2 – stanovište MK na KO
Floriánska 2 – 6 – stanovište MK na KO
Park Angelinum 6 – pri stanovišti MK
Čsl. Armády 33 – dvor – stanovište MK na KO
Kpt. Nálepku 17 – stanovište MK
14.09. – 17.09. 2021Jarná 8 – 10 pri dočas.stan. MK pre dvor „Malá Praha“
Komenského – za rešt. Šport – dvorová časť
Jilemnického 6-10,dvorová časť-stanovište MK na KO
Zimná 15 – dvorová časť – stanovište MK na KO
Magurská 15 – parkovisko pred ZŠ L.Novomeského 2
Jarná – Zimná – Letná – Pajorova – dvorová časť
Branisková č.2 – stanovište MK
17.09 – 21.09. 2021Bellova – Stromová – Lomená – dvor
Masarykova 21 – 4 – parkovisko
Slov. jednoty 38 – 40 – parkovisko
Slov.j ednoty 48 – pri garážach
Kuzmányho 17 – stanovište MK
Jiskrova – dvorová časť
Strojárenská 11
12.10. – 15.10. 2021Garbiarska 7 – stanovište MK na kO
Branisková 1 – stanovište MK na KO
Jakobyho 3 – pri garážach – stanovište MK na KO
Kuzmányho 5 – stanovište MK na KO
Pajorova 16 – stanovište MK
Haviarska-Hutnícka-Alvinczyho – stanovište MK na KO
Tyršovo nábrežie 6
15.10. – 19.10. 2021Svätoplukova – dvorová časť pri stanovišti MK na KO
Park Angelinum 18 – stanovište MK na KO
Bajzova – pri ubytovni ŽSRJesenná – pri bare Faraón
Timonova – Tajovského – roh
Stará baštová – dvorová časť
Hutnícka 4
10.11. – 13.11. 2021Štítová – ku garážam
Karpatská – stanovište MK na KO
Vodná – Štefánikova – pri premostení na Rumanovu
Vojenská 10 – stanovište MK na KO
Palackého – Bajzova – za stánkami
Komenského 27 – stanovište MK na KO
Lomená – Masarykova – ku garážam
13.11. – 17.11. 2021Štefánikova 46
Tatranská 19 – stanovište MK na KO
Mäsiarska – Báčikova – roh križovatky
Tatranská 2 – 8 – stanovište MK na KO
Kováčska – Vodná – roh-parkovisko
Jesenná 20, 22
Škultétyho 10 – pod garáže

↑ Späť na prehľad

Dargovských hrdinov (na stiahnutie) 
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera 
18.02. – 25.02. 2021Kalinovská 3-5
Kalinovská 8
Kurská 24 
Kurská 7 – 9 
Kurská 21 
Kurská 31
Kurská 12 – 14
Tokajícka 10 – 12
1 ks podľa pokynov oddelenia ŽP MČ
 
18.03. – 25.03. 2021Lidické nám. 16
Lidické nám. 11 
Lidické nám. 1-5
Benadova 1
Benadova 17
Bašťovanského 10
Jegorovovo nám. 3-4
1 ks podľa pokynov oddelenia ŽP MČ
 
22.04. – 29.04. 2021Jaltská 7
Jaltská 23
Kpt.Jaroša 8 – 10
Kpt.Jaroša 6
Kpt.Jaroša 9
Postupimská 4
Postupimská 13
Postupimská 29
1 ks podľa pokynov odd. ŽP MČ
 
 20.05 – 27.05. 2021Bielocerkevská 27
Bielocerkevská 11
Bielocerkevská 2 – 4
Clementisova 8 – 9
Clementisova 3
Dvorkinova 6
Dvorkinova 1 – 3
Dvorkinova 20
1 ks podľa pokynov oddelenia ŽP MČ
 
17.06. – 24.06. 2021Dvorkinova 10 – 12
Maurerova 2 – 3
Maurerova 10
Maurerova 17
Povstanie českého ľudu 5 – 9
Povstanie českého ľudu 6
Povstanie českého ľudu 16 – 18
Povstanie českého ľudu 28 – 30
1 ks podľa pokynov oddelenia ŽP MČ
 
15.07. – 22.07. 2021Buzulucká 20
Buzulucká 17
Buzulucká 9
Buzulucká 8 – 10
Charkovská 22
Charkovská 8 – 10
Krosnianska 11 – 13
Krosnianska 23
1 ks podľa pokynov oddelenia ŽP MČ
 
12.08. – 19.8. 2021Krosnianska 35
Zupkova 4
Zupkova 10
Zupkova 9
Zupkova 21
Zupkova 33
Ovručská 7 – 9
Ovručská 15 – 17
1 ks podľa pokynov oddelenia ŽP MČ
 
09.09. – 16.09. 2021Ovručská 19
Krosnianska 49
Krosnianska 61
Krosnianska 75 – 77
Krosnianska 83 – 85
Krosnianska 91
Exnárova 9 – 11
Exnárova 4 – 6
1 ks podľa pokynov oddelenia ŽP MČ
 
07.10. – 14.10. 2021Fábryho 2
Fábryho 10
Fábryho 20
Fábryho 36
Fábryho 9
Fábryho 13 – 15
Adlerova 3 – 5
Adlerova 13 – 15
1 ks podľa pokynov oddelenia ŽP MČ
 
04.11. – 11.11. 2021Adlerova 8
Adlerova 23
Slivník 11
Slivník 39
Orechová 13 – 17
Drieňová
Prešovská ulica
Vo výmoli
1 ks podľa pokynov oddelenia ŽP MČ
 

↑ Späť na prehľad

 

Juh (na stiahnutie)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
04.03. – 11.03. 2021Palárikova – Partizánska – zeleň
Mudroňová – Franckova na roh chodníka
Krivá – dvor
Poľská v zeleni pri ručnej autoumývarke
Lomonosovova 32 parkovisko
Miškovecká – Ostravská – zeleň
Šoltésovej 11- dvor
Turgenevov 25 – 27 parkovisko
Fejova 8
08.04. – 15.04. 2021Krakovská 16 – garáže
Žižkova 33 – pri výmenníku v zeleni
Panelová 1
Omská 31 – pod betónové oplotenie
Rosná 5
Turgenevova 18 – garáže
Kalinčiakova do zelene k oploteniu UNLP
Južná trieda 27 parkovisko
Južná trieda 20 garáže
06.05. – 13.05. 2021Ostravská 12 – parkovisko od Alejovej
Turgenevova 1 – 5 garáže
Fibichová 13 – 9
Rastislavova 6 – 14
Jantárová 10 – parkovisko
Rázusová – Skladná na roh chodníka
Južná trieda 30 pri garážach
Lomonosovova 12 – 14 garáže
Alejová – parkovisko za penziónom Alejová
03.06. – 10.06. 2021Užhorodská 31 – garáže
Jánošíkova 8 pri schodoch z Moldavskej
Palárikova 9
Južná trieda 39 – 41
Pasteurovo nám. – Milosrdenstva – roh chodníka
Skladná – Kupeckého horná časť
ulica Pri nemocnici – dvor
Košťová 2 – v zeleni garáže
Mudroňová – Perlová stanovište s KO (výmenník )
01.07. – 08.07. 2021Krakovská 4 – garáže
Lichardova – Riznerova roh chodníka
Mudroňova 25
Lomonosovova 20 – parkovisko
Oštepová – zeleň pri ihrisku
Šoltésovej 11 – dvor
Paulínyho 18 – 23
Turgenevova 25 – 27 garáže
Rosná 1 – 3 parkovisko
29.07. – 05.08. 2021Miškovecká 16 – pri kontajneroch v zeleni
Turgenevova 13 – roh chodníka – garáže
Žižkova 23 – Jánošíkova 1 – zeleň
Južná trieda 23 – zeleň
Poľská v zeleni pri ručnej autoumývarke
Krivá – dvor
Pekná – Srbská k plotu
Ludmanská 3 pri výmenníku v zeleni
Lomonosovova 30 chodník pri parkovisku
26.08. – 02.09. 2021Ostravská 24 – pri výmenníku
Turgenevová 26 – 30 garáže
Alejová – parkovisko za penziónom Alejová
Fibichova 13 – parkovisko
Rázusová – Skladná na roh chodníka
Jantárová 10 – parkovisko
Poľská v zeleni pri ručnej autoumývarke
Šoltésovej 11 – dvor
Palárikova – Partizánska – zeleň
23.09. – 30.09. 2021Užhorodská 1
Paláriková 1 – 3 a 5 – 7 do zelene
Bulharská ul. pri výmenníku
Milosrdenstva 17
Lomonosovova 38 do zelene
Rosná 5
Omská – Domčeková – roh
Gemerská – Školská v zeleni
Oštepová 2 – chodník pri výmenníku
21.10. – 28.10. 2021Krakovská 9 – zeleň
Lomonosovova 2 – garáže
Turgenevova 18 – garáže
Vojvodská – zeleň garáže
Ludmanská medzi 3 – 5
Paláriková – Partizánska – zeleň
Mudroňova 36 v zeleni
Južná trieda 22 – 26 pri garažách
Rázusová – Skladná na roh chodníka
18.11. – 25.11. 2021Miškovecká 6 – 7 – zeleň
Turgenevova 1 – 5 garáže
Rosná 16 – oproti roh chodníka
Južná trieda 36 – parkovisko
Pasteurova 7
Rastislavova 6 – 14
Fejova 8
Alejová – parkovisko za hotelom u Leva
Krakovská 7 – 9 parkovisko

↑ Späť na prehľad

KVP (na stiahnutie)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
11.03. – 18.03. 2021Wurmova 17
Dénešova 83
Čordákova 6
Bauerova 2
Húskova 63
Zombova 43
Wuppertálska 5
2 ks podľa požiadavky MÚ
15.04. – 22.04. 2021Dénešova 13
Drábova 4 
Jasuschova 12
Klimkovičova 40
Húskova 9
Titogradská 6
Cottbuská 7
2 ks podľa požiadavky MÚ
13.05. – 20.05. 2021Stierova 5
Dénešova 4
Čordákova 24
Janigova 3
Hemerkova 24
Starozagorská 4
Wuppertálska 19
2 ks podľa požiadavky MÚ
10.06. – 17.06. 2021Stierova 7
Dénešova 61
Bauerova 34
Hemerkova 4
Zombova 29
Cottbuská 6
Titogradská 3
2 ks podľa požiadavky MÚ
08.07. – 15.07. 2021Wurmova 7
Jasuschova 2
Klimkovičova 4
Zombova 5
Hemerkova 9
Wuppertálska 31
Starozagorská 7
2 ks podľa požiadavky MÚ
05.08. – 12.08. 2021Wurmova 4
Bauerova 7
Klimkovičova 1
Húskova 73
Titogradská 14
Starozagorská 19
Wuppertálska 51
2 ks podľa požiadavky MÚ
02.09. – 09.09. 2021Stierova 15
Klimkovičova 22
Čordákova 13
Janigova 19
Hemerkova 32
Húskova 27
Cottbuská 28
2 ks podľa požiadavky MÚ
30.09. – 07.10. 2021Drábova 14
Dénešova 45
Jasuschova 2
Húskova 87
Zombova 37
Cottbuská 16
Titogradská 13
2 ks podľa požiadavky MÚ
28.10. – 04.11. 2021Wurmova 1
Dénešova 37
Čordákova 41
Hemerkova 24
Húskova 77
Wuppertálska 61
Starozagorská 41
2 ks podľa požiadavky MÚ
25.11. – 02.12. 2021Wurmova 4
Stierova 23
Jasuschova 22
Klimkovičova 16
Zombova 15
Janigova 11
Starozagorská 31
2 ks podľa požiadavky MÚ

↑ Späť na prehľad

Sever (na stiahnutie)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
16.02. – 22.02. 2021Gerlachovská
Nemcovej / Hroncova
Hlinkova 15
Hurbanova
Vencová / Račí potok
Letná
Vihorlatská
16.03. – 22.03. 2021Moravská / Heydukova
Gogoľova / Havlíčkova
Atletická / Turistická
Na Kalvárii / Magdalénska
Kostolianska
Chalupkova
Višňová / Urbánkova
20.04. – 26.04. 2021Huncovská / Štrbská
Suchodolinská
Urbánkova / Potočná
Olivová / Stará spišská cesta
Chrastie
Na Kalvárii / Na šajbe
Vodárenská 4
18.05. – 24.05. 2021Cesta pod Hradovou
Čermeľské údolie
Odborárska / Strakova
Hroncova
Kisdyho
Račí potok
Sládkovičova
15.06. – 21.06. 2021Park mládeže/Atletická
Obrancov mieru
Tolstého
Študentská
Nemcovej 24
Hlinkova 14
Vihorlatská
13.07. – 19.07. 2021Terchovská / Krupinská
Tomášikova / Tolstého
Národná trieda
Nemcovej
Čárskeho
Urbánova / Potočná
Račí potok
10.08. – 16.08. 2021Kostolná / Na Kalvárii
Polianska / Lomnická
Kavečianska cesta 25
Za štadiónom / Horolezecká
Slovenská
Stará spišská cesta
Štrbská
07.09. – 13.09. 2021Kisdyho
Čermeľská
Športová / Bežecká
Hurbanova
Rozálska / Palmová
Chrastie
Huncovská
05.10. – 11.10. 2021Záborská / Vihorlatská
Cyklistická / Gerlachovská
Višňová
Ťahanovské riadky
Čermeľské údolie
Nemcovej
Sládkovičova
02.11. – 08.11. 2021Za amfiteátrom
Hroncova
Čárskeho
Kisdyho
Komenského
Suchodolinská
Cesta pod Hradovou / Ďumbierska

↑ Späť na prehľad

sídlisko Ťahanovce (na stiahnutie)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
02.03. – 09.03. 2021Budapeštianska 2
Budapeštianska 32 – chodník pod štítovou stenou
Budapeštianska 46
Sofijská 5
Sofijská 18
Sofijská 26 – 27 – roh parkoviska nad garážami
Americká trieda 15 – pri budove MÚ – garáže, vedľa stanovišťa kontajnerov, v zeleni
06.04. – 13.04. 2021Varšavská 6
Varšavská 19
Varšavská 25 – 26
Belehradská 2
Belehradská 12
Juhoslovanská 5 – 7
Juhoslovanská 2 – pred budovu CVČ, bývala ZŠ
Juhoslovanská, pred vstupom do MP
04.05. – 11.05. 2021Čínska 1
Čínska 21
Pekinská 1
Pekinská 14
Hanojská 3
Havanská 13
Havanská 5 – na chodník a chodník zo zámkovej dlažby
01.06. – 08.06. 2021Berlínska 2
Berlínska 24 – 25
Bukureštská 1 – parkovisko pri budove garáží
Bukureštská 9
Bukureštská 19
Bukureštská 31
Berlínska 12 – 13 – parkovisko
29.06. – 06.07. 2021Bruselská 4 – 5
Aténska 4
Aténska 13 – parkovisko pri opornom múre
Helsinská 24 – v oblúku komunikácie
Viedenská 1 – v oblúku komunikácie
Viedenská 26
Helsinská 4 – pri opornom múre
27.07. – 03.08. 2021Americká tr. 1,3 – parkovisko
Budapeštianska 18 – parkovisko
Európska trieda 5 – parkovisko v dvorovej časti
Sofijská 9 – 10 – parkovisko z tvárnic
Sofijská 29
Juhoslovanská 1
Budapeštianska 7 – pred vežovým domom
24.08. – 31.08. 2021Varšavská 1
Varšavská 10 – parkovisko z tvárnic
Varšavská 29
Belehradská 6
Belehradská 17
Juhoslovanská 7
Varšavská 20 – chodník a zeleň
21.09. – 28.09. 2021Čínska 8
Čínska 11
Pekinská 11
Hanojská 5
Havanská 9 – 10
Havanská 21 – 22
Pekinská 18 – nad garážami pod oporným múrom
19.10. – 26.10. 2021Berlínska 17
Berlínska 24 – 25
Berlínska 30 – chodník
Európska trieda 11 – pri zastávke MHD
Maďarská 5 – parkovisko z tvárnic
Bukureštská 22 – 23
Bukureštská 8 – na trávnik
16.11. – 23.11. 2021Bruselská 15 – 16
Aténska 22
Viedenská 12
Viedenská 25
Helsinská 5
Helsinská 10 – 12
Aténska 9 – parkovisko

↑ Späť na prehľad

Západ (na stiahnutie)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
09.03. – 16.03. 2021Obchodná 1
Trieda SNP 10
Slobody 18
Trieda SNP 64
Moldavská 25
Humenská 9
Matúškova 16
Opálová 1
Kežmarská 40
Humenská 22
Husárska – MOS MČ Západ
13.04. – 20.04. 2021Čapajevova 10
Slobody 15
Markušova 15
Muškátová 10
Moldavská 7
Humenská 27
Šafárikova trieda 6
Stodolová 1
Žilinská 13
Fatranská 2C
Husárska – MOS MČ Západ
11.05. – 18.05. 2021Považská 3
Sokolovská 1
Slobody 30
Uherova 14
Pražská 10
Tri hôrky 11
Mikovíniho 29
Rubínová 2
Novobanská
Brigádnická 3
Husárska – MOS MČ Západ
08.06. – 15.06. 2021Inžinierska 4
Výstavby 7
Popradská 7
Kežmarská 14
Trieda SNP 83
Idanská 9
Petzvalova 37
Kremnická 83
Michalovská 9
Kysucká 20
Husárska – MOS MČ Západ
06.07. – 13.07. 2021Poľovnícka 10
Pokroku 12
Púchovská
Bernolákova 19
Idanská 27
Humenská 43
Štiavnická 14
Trieda SNP 57
Zvončeková 5
Mikovíniho 49
Husárska – MOS MČ Západ
03.08. – 10.08. 2021Lesnícka 35
Popradská 84 B
Ružínska 1
Gudernova 4
Čapajevova 15
Narcisová 1
Humenská 14
Opálová 39
Zuzkin park 2
Idanská 37
Husárska – MOS MČ Západ
31.08. – 07.09. 2021Trieda SNP 25
Ľudová 10
Trieda SNP 42
Trieda SNP 7
Bernolákova 3
Jazmínová 5
Trebišovská 3
Piešťanská 46
Považská 10
Toryská 6
Husárska – MOS MČ Západ
28.09. – 05.10. 2021Ondavská 19
Kysucká 8
Hronská 8
Muškátová 44
Kežmarská 32
Rožňavská 16
Mikovíniho 1
Jantárovo námestie
Tvrdošínska
Popradská 48
Husárska – MOS MČ Západ
26.10. – 02.11. 2021Považská 26
Sokolovská 9
Uherova 5
Robotnícka 10
Obrody 15
Michalovská 27
Hellova 1
Stropkovská 2
Tri hôrky 6
Popradská TITUS
Husárska – MOS MČ Západ
23.11. – 30.11. 2021Inžinierska 20
Výstavby 1
Hronská 13
Rožňavská 6
Ružová 48
Michalovská 3
Mikovíniho 53
Trnavská 14, URSA MINOR
Trnavská 4
Topasová 46
Lesnícka / Laborecká 2

↑ Späť na prehľad

Nad Jazerom (na stiahnutie)
TermínMiesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
25.02. – 04.03. 2021Baltická 4
Azovská 2
Irkutská 11
Čingovská 7
Ždiarská 1
Gagarinovo námestie 1
Námestie Kozmonautov 12
Galaktická 10
MÚ – Poludníková 7 (info.)
25.03. – 01.04. 2021Bukovecká 1
Amurská 4
Jenisejská 20
Čingovská 14
Ždiarska 9
Sputniková 10
Važecká 4
Meteorová 1
MÚ – Poludníková 7 (info.)
29.04. – 06.05. 2020Bukovecká 14
Levočská 2
Jenisejská 63
Levočská 14
Rovníková 4
Ždiarska 23
Stálicová 1
Talinská 1
MÚ – Poludníková 7 (info.)
27.05. – 03.06. 2021Baltická 9
Azovská 6
Irkutská 15
Uralská 7
Ždiarska 5
Gagarinovo námestie 6
Raketová 4
Galaktická 22
MÚ – Poludníková 7 (info.)
24.06. – 01.07. 2021Čiernomorská 1
Levočská 5
Dneperská 4
Polárna 8
Rovníková 7
Námestie Kozmonautov 1
Stálicová 5
Talinská 8
MÚ – Poludníková 7 (info.)
22.07. – 29.07. 2021Bukovecká 3
Amurská 7
Jenisejská 45
Ladožská 4
Poludníková 3
Sputníková 14
Stálicová 6
Meteorová 5
MÚ – Poludníková 7 ( info.)
19.08. – 26.08. 2021Baltická 15
Donská 4
Jenisejská 6
Uralská 13
Ždiarská 6
Gagarinovo námestie 12
Raketová 9
Galaktická 32
MÚ – Poludníková 7 (info.)
16.09. – 23.09. 2021Čiernomorská 3
Irkutská 7
Čingovská 3
Polárna 16
Rovníková 9
Námestie Kozmonautov 6
Galaktická 32
Čechovová 30
MÚ – Poludníková 7 (info.)
14.10. – 21.10. 2021Bukovecká 7
Amurská 9
Jenisejská 55
Ladožská 9
Poludníková 4
Ždiarska 19
Stálicová 14
Talinská 11
MÚ – Poludníková 7 ( info.)
11.11. – 18.11. 2021Kaspická 3
Donská 11
Jenisejská 14
Čingovská 10
Ždiarska 18
Sputníkova 5
Družicova 2
Važecká 11
MÚ – Poludníková 7 (info.)

↑ Späť na prehľad

Ostatné mestské časti (na stiahnutie)
 Miesto pristavenia veľkokapacitného kontajnera
19.02. – 26.02. 2021Šaca – Ludvíkov Dvor medzi domom 18 – 19
Šaca – Železiarenská 29
Šaca – ul. Kaštieľska
Barca – Abovská – chodník – zeleň oproti Bistru
Barca – Svetlá – zeleň pri Poničanovej
Šebastovce – Bazalková – križovatka ulíc Rozmarínová a Bazalková
26.02. – 05.03. 2021Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej ul. 18
Kavečany – Široká 17/A – MÚ
Ťahanovce obec – Na sihoti 2
Ťahanovce obec – Pri hrušove 21
Džungľa – Severné nábrežie (osada)
05.03. – 12.03. 2021Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kulturným domom
Lorinčík – križ.ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
12.03 – 19.03. 2021Vyšné Opátske – Šípková
Vyšné Opátske – Južné nábrežie – Ovsená
KNV – info na MÚ
Myslava – Pod Horou pri KD
19.03. – 26.03. 2021Šaca – Nám. Oceliarov 19 (Metalurg)
Šaca – Lúčna – pri nemocnici
Šaca – Na záhumní, zadný plot autobazára
Barca – Hečkova 14 – pri parčíku
Barca – Hraničná – chodník pri kultúrnom dome
Šebastovce – Podbeľová pri budove MÚ
09.04. – 16.04. 2021Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej ul. 18
Kavečany – Lovecká 9 – 10
Ťahanovce obec – Repná ulica 4/roh Magnezitárska
Ťahanovce obec – Brusnicová 5
Džungľa – Prúdová (cca RD č.16)
16.04. – 23.04. 2021Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kultúrnym domom
Lorinčík – križ.ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný
Lorinčík – Macáková – info na MÚ
23.04. – 30.04. 2021Vyšné Opátske – MÚ – parkovisko
Vyšné Opátske – Panoráma – Jelšová
KNV – info na MÚ
Myslava – Povrazová ul. pd Fabišika č.d. 22
30.04. – 07.05. 2021Šaca – ul. Maloidanská, koniec ulice
Šaca – Šemšianska – parkovisko pri cintoríne
Šaca – Ľudvikov Dvor – medzi domom 16 a 18
Barca – Fándlyho – Pokojná
Barca – Medená – parkovisko pri ihrisku
Šebastovce – Rozmarínová – pri bytovke
07.05. – 14.05.2021Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej ul. 18
Kavečany – K ihrisku 24
Ťahanovce obec – Ťahanovská – pri Kultúrnom dome
Ťahanovce obec – Jazvečia ul. 50
Džungľa – Plťová – pri stanovišti kontajnerov
14.05. – 21.05. 2021Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kultúrnym domom
Lorinčík – križ. ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
21.05. – 28.05. 2021Vyšné Opátske – Alšavská – Zeplínska
Vyšné Opátske – Parkovisko – kostol
KNV – info na MÚ
Myslava – Základná škola – trafo
28.05. – 04.06. 2021Šaca – Mierová
Šaca – Ranná
Šaca – parkovisko pri tržnici, ul. Železiarenská
Barca – Borodáčova – parkovisko
Barca – Turnianska – zeleň pri ohnisku
Šebastovce – Bazalková – križovatka ulíc Rozmarínová a Bazalková
04.06. – 11.06. 2021Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej ul. 18
Kavečany – Kadlubská 25
Ťahanovce obec – Brusnicová 34
Ťahanovce obec – Na sihoti pri rampách ŽSR
Džungľa – Rampová
11.06. – 18.06. 2021Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kultúrnym domom
Lorinčík – križ. ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
18.06. – 25.06. 2021Vyšné Opátske – Opatovská cesta – Púpavová
Vyšné Opátske – Opatovská cesta – Roľnícka
KNV – info na MÚ
Myslava – pri vstupe na ul. Na Kope
25.06. – 02.07. 2021Šaca – Kaštielna
Šaca – Na záhumní, zadný plot autobazára
Šaca – Maloidanská – otočka
Barca – ul.Pri pošte – Zborovjanova
Barca – Svetlá pusta
Šebastovce – Podbeľová pri budove MÚ
02.07. – 09.07. 2021Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej ul. 18
Kavečany – Šamborská 5
Ťahanovce obec – Repná – pri cintoríne
Ťahanovce obec – Ťahanovská – pri Kultúrnom dome
Džungľa – Severné nábrežie (osada)
09.07. – 16.07. 2021Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kultúrnym domom
Lorinčík – križ. ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
16.07. – 23.07. 2021Vyšné Opátske – Opatovská cesta – Bažantia
Vyšné Opátske – Jelenia
KNV – info na MÚ
Myslava – ul. Pod Hrabinou – vedľa mosta
23.07. – 30.07. 2021Šaca – Ludvíkov Dvor medzi domom 18 – 19
Šaca – Železiarenská 29
Šaca – ul. Kaštieľska
Barca – Kubíkova – Pri vagovni – zeleň
Barca – Čkalovova – zeleň pri trafostanici – Radlinského
Šebastovce – Rozmarínová – pri bytovke
30.07. – 06.08. 2021Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej ul. 18
Kavečany – Na Rožku 15/A
Ťahanovce obec – Na sihoti 2
Ťahanovce obec – Želiarenska 4 pri ZŠ
Džungľa – Úzka
06. 08. – 13.08. 2021Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kulturným domom
Lorinčík – križ. ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
13.08. – 20.08. 2021Vyšné Opátske – Šípková
Vyšné Opátske – Južné nábrežie – Ovsená
KNV – info na MÚ
Myslava – odbočka za mostom na Bukovec
20.08. – 27.08. 2021Šaca – nám. Oceliarov 19 (Metalurg)
Šaca – Lúčna – pri nemocnici
Šaca – Na záhumní, zadný plot autobazára
Barca – Hraničná – Ovocná – chodník
Barca – ul. Timravy – oproti Kostrovej
Šebastovce – Bazalková – križovatka ulíc Rozmarínová a Bazalková
27.08. – 03.09. 2021Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej ul. 18
Kavečany – Budanová – otočka
Ťahanovce obec – Repná ulica 4/roh Magnezitárska
Ťahanovce obec – Ťahanovská ul. pri Kultúrnom dome
Džungľa – Plťová
03.09. – 10.09. 2021Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kultúrnym domom
Lorinčík – križ. ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
10.09. – 17.09. 2021Vyšné Opátske – MÚ – parkovisko
Vyšné Opátske – Panoráma – Bazová
KNV – info na MÚ
Myslava – odbočka autobusu č. 32
17.09. – 24.09. 2021Šaca – ul. Jarkova – koniec ulice
Šaca – Šemšianska
Šaca – Ludvikov Dvor – medzi domom 16 a 18
Barca – Abovská – chodník – zeleň oproti Bistru
Barca – Svetlá – zeleň pri Poničanovej
Šebastovce – Rozmarínová – pri bytovke
24.09. – 01.10. 2021Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej ul. 18
Kavečany – Šamborská 27
Ťahanovce obec – Brusnicová 5
Ťahanovce obec – Jazvečia ul. 50
Džungľa – Vŕbová
01.10. – 08.10. 2021Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kultúrnym domom
Lorinčík – križ. ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
08.10. – 15.10. 2021Vyšné Opátske – Jelenia
Vyšné Opátske – Parkovisko – kostol
KNV – info na MÚ
Myslava – ul. Za Priekopou 57 – MŠ
15.10. – 22.10. 2021Šaca – Mierová
Šaca – Ranná
Šaca – parkovisko pri tržnici, ul. Železiarenská
Barca – Hečkova 14 – pri parčíku
Barca – Hraničná – chodník pri kultúrnom dome
Šebastovce – Bazalková – križovatka ulíc Rozmarínová a Bazalková
22.10. – 29.10. 2021Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej ul. 18
Kavečany – Strážna 8
Ťahanovce obec – Na sihoti pri rampách ŽSR
Ťahanovce obec – Pri hrušove 21
Džungľa – Severné nábrežie (osada)
29.10. – 05.11. 2021Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kultúrnym domom
Lorinčík – križ. ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
05.11. – 12.11. 2021Vyšné Opátske – Alšavská – Zemplínska
Vyšné Opátske – Opatovská cesta – Púpavová
KNV – info na MÚ
Myslava – ul. Ku Bangortu smerom na ul. Na Kope (hore pri trafe)
12.11. – 19.11. 2021Šaca – Kaštieľna
Šaca – Na záhumní, zadný plot autobazára
Šaca – Maloidanská – otočka
Barca – Medená – parkovisko pri ihrisku
Barca – ul. Timravy – oproti Horovovej
Šebastovce – Podbeľová pri budove MÚ
19.11. – 26.11. 2021Krásna – parkovisko za MÚ MČ na Opátskej ul. 18
Kavečany – Široká 17/A – MÚ
Ťahanovce obec – Repná ul. pri cintoríne
Ťahanovce obec – Želiarenska 4 pri ZŠ
Džungľa – Plťová – stanovište kontajnerov
26.11. – 03.12. 2021Pereš – Jasovská – spevnená plocha oproti futbalovému ihrisku
Poľov – Dolina 2 za kultúrnym domom
Lorinčík – križ. ku kostolu /otočka bus/ pri MÚ /Vyšný Lorinčík – Macáková – info na MÚ
03.12. – 10.12. 2021Vyšné Opátske – Opatovská cesta – V úvoze
Vyšné Opátske – Opatovská cesta – Roľnícka
KNV – info na MÚ
Myslava – križovatka Myslavská – Povrazová (odbočka z ulice Za Dolným mlynom)

↑ Späť na prehľad