Informácie o vypustených množstvách znečisťujúcich látok a dodržanie emisného limitu

DODRŽIAVANIE EMISNÝCH LIMITOV

EMISNÉ LIMITY – PREHĽAD: