Mapa obslužnosti ciest v správe KOSIT a.s.

Organizácie zabezpečujúce zimnú údržbu mestských komunikácií:

Zimnú údržbu na mestských komunikáciách v územnom celku Košice – mesto koordinuje MMK referát dopravy mesta a vykonávajú viaceré organizácie prostredníctvom Operačného plánu zimnej údržby pre mesto Košice. Nositeľmi zimnej údržby v našom meste sú firmy:

  • KOSIT a.s. – zabezpečujú zimnú údržbu podľa vlastného plánu zimnej údržby,
  • DPMK zabezpečujú zimnú údržbu dopravných plôch podľa vlastného plánu zimnej údržby,
  • SMZ – zabezpečuje zimnú  údržbu podľa vlastného plánu zimnej údržby,
  • NDS a.s., Košice na ŠC I. triedy – samostatne riadi a zabezpečuje zimnú údržbu podľa vlastného plánu zimnej údržby.

Majitelia a správcovia nehnuteľností a budov zabezpečujú zimnú údržbu na chodníkoch a komunikáciách hraničiacich s touto nehnuteľnosťou.

Ďalšie organizácie zabezpečujúce zimnú údržbu na komunikáciách, ktoré nie sú skolaudované, alebo na ktorých sa realizuje rôzna výstavba. Údržbu týchto komunikácií zabezpečuje investor prípadne dodávateľská organizácia.

KOSIT a.s. zadeľuje, koordinuje a kontroluje práce len svojich pracovníkov a svojich zmluvných dodávateľov.

UPOZORNENIE:

Komunikácie, ktoré nie sú vyznačené na mape NEPATRIA do správy spoločnosti KOSIT a.s.

DôležitosťNázov komunikácieČistená plocha /m2/Druh komunikácie
I.Hlinkova 6x - mosty - úsek od Vodárenskej po Kurskú20 640Pozemné komunikácie
I.Maršála Koneva (len trasa MHD)2 800Pozemné komunikácie
I.Trieda L. Svobodu - most nad údolím pri pošte1 800Pozemné komunikácie
I.Trieda L. Svobodu - most nad podjazdom k Lingovu1 050Pozemné komunikácie
I.Americká trieda - nadjazd nad ŠC Prešovská2 550Pozemné komunikácie
I.Ázijská tr.(stúpanie)6 400Pozemné komunikácie
I.Európska tr.7 700Pozemné komunikácie
I.obec Ťahanovce - most cez Hornád600Pozemné komunikácie
I.Čermeľská cesta - most - pri ul. Za štadiónom320Pozemné komunikácie
I.Čermeľská cesta - most odbočka na Bankov560Pozemné komunikácie
I.ŠC Jahodná - most pri Alpinke cez Čermeľský potok350Pozemné komunikácie
I.Cesta pod Hradovou8 800Pozemné komunikácie
I.Gerlachovská8 000Pozemné komunikácie
I.Ľavobrežná - most cez Hornád1 540Pozemné komunikácie
I.Gemerská13 500Pozemné komunikácie
I.Vojenská6 300Pozemné komunikácie
I.Toryská23 400Pozemné komunikácie
I.Československého odboja - most nad Moskovskou1 100Pozemné komunikácie
I.Moskovská trieda - most nad nad tr.KVP7 280Pozemné komunikácie
I.Moskovská tr.-stúpanie od Myslavy3 500Pozemné komunikácie
I.Myslava - most nad potokom - odbočka Bašku420Pozemné komunikácie
I.Trieda KVP - most pri benzínovej pumpe560Pozemné komunikácie
I.Trieda KVP - most cez potok pri Luníku IX.560Pozemné komunikácie
I.odbočka Luník IX. - most cez Myslavský potok300Pozemné komunikácie
I.Krásna nad Hornádom - most cez Hornád980Pozemné komunikácie
I.Južná nábrežie - nadjazd smer Vyšné Opátske480Pozemné komunikácie
I.Čermeľská cesta (od štadióna Lokomotívy po Alpinku, aj otočka autobusu MHD na Aplpinke pri pomníku36 600Pozemné komunikácie
I.ŠC od Alpinky po Koš. Belú - po hranicu okresu79 200Pozemné komunikácie
I.Cesta k Chate Jahodná9 500Pozemné komunikácie
I.Baránok - Bankov21 168Pozemné komunikácie
I.Palackého9 600Pozemné komunikácie
I.Stará Prešovská1 500Pozemné komunikácie
I.Protifašistických bojovníkov6 000Pozemné komunikácie
I.Štefánikova11 200Pozemné komunikácie
I.Gorkého8 400Pozemné komunikácie
I.Národná trieda12 000Pozemné komunikácie
I.Hlinkova (od Komenského po Vodárensku)10 800Pozemné komunikácie
I.Watsonova15 600Pozemné komunikácie
I.Čsl. armády6 600Pozemné komunikácie
I.Moyzesova15 400Pozemné komunikácie
I.Námestie osloboditeľov (od pomníkov po križ. Jantárova - obojstranne)5 600Pozemné komunikácie
I.Vodárenská7 700Pozemné komunikácie
I.UCHO3 600Pozemné komunikácie
I.Severné nábrežie9 600Pozemné komunikácie
I.Trolejbusová (aj otočka v areáli DPMK)3 500Pozemné komunikácie
I.Rampová3 000Pozemné komunikácie
I.Člnková3 200Pozemné komunikácie
I.Plťová850Pozemné komunikácie
I.Štúrova ( od Námestia osloboditeľov po Toryskú)14 000Pozemné komunikácie
I.D. Feju2 300Pozemné komunikácie
I.Kuzmányho11 550Pozemné komunikácie
I.Poštová (MHD)2 200Pozemné komunikácie
I.Hviezdoslavova7 000Pozemné komunikácie
I.Bačíkova1 800Pozemné komunikácie
I.Továrenská2 300Pozemné komunikácie
I.Komenského16 250Pozemné komunikácie
I.Strojárenska (len úsek od - Železničná po Gorkého)1 200Pozemné komunikácie
I.Jantárova25 200Pozemné komunikácie
I.Požiarnická2 000Pozemné komunikácie
I.Pri bitúnku4 000Pozemné komunikácie
I.Jarmočná2 800Pozemné komunikácie
I.Milosrdenstva (od Južnej triedy po Rastislavovú)2 100Pozemné komunikácie
I.Krivá2 100Pozemné komunikácie
I.Roosweltova (len trasa MHD)1 400Pozemné komunikácie
I.Bottova1 000Pozemné komunikácie
I.Bajzova2 100Pozemné komunikácie
I.Staničné námestie3 000Pozemné komunikácie
I.Svätoplukova4 000Pozemné komunikácie
I.Masarykova4 200Pozemné komunikácie
I.Alvinczyho6 000Pozemné komunikácie
I.Slovenská6 300Pozemné komunikácie
I.Slovenskej jednoty (úsek od Komenského po Ťahanovské riadky)1 600Pozemné komunikácie
I.Letná4 000Pozemné komunikácie
I.Zimná8 600Pozemné komunikácie
I.B. Nemcovej8 400Pozemné komunikácie
I.Trieda L. Svobodu48 000Pozemné komunikácie
I.Lingov6 000Pozemné komunikácie
I.Maršála Koneva (len trasa MHD)2 800Pozemné komunikácie
I.križ. Duklianských hrdinov (od Vodárenskej po Kurskú)9 000Pozemné komunikácie
I.ŠC - Smer Zdoba9 100Pozemné komunikácie
I.Jelšová (Panoráma)-iba trasu MHD2 100Pozemné komunikácie
I.Mliečna6 300Pozemné komunikácie
I.Sv. Ladislava7 000Pozemné komunikácie
I.Americká trieda27 000Pozemné komunikácie
I.Ázijská trieda8 965Pozemné komunikácie
I.Európska trieda7 700Pozemné komunikácie
I.Ťahanovská3 750Pozemné komunikácie
I.most na Sídl. Ťahanovce + vjazdy a výjazdy z Prešova na Sídl. Ťahanovce9 100Pozemné komunikácie
I.Rastislavova (od Štúrovej po Alejovú)35 700Pozemné komunikácie
I.Južná trieda (od Nám. osloboditeľov po most VSS)42 000Pozemné komunikácie
I.Cintorínska4 000Pozemné komunikácie
I.Gemerská13 500Pozemné komunikácie
I.Alejová40 600Pozemné komunikácie
I.Pri prachárni - od križ.Alejová až po napojenie na ŠC Červený rak11 700Pozemné komunikácie
I.Moldavská - od Štúrovej po Červený rak ( vrátane kruhového objazdu )26 000Pozemné komunikácie
I.Moldavská - vjazd a výjazd do parkovacieho domu (Steel Aréna)980Pozemné komunikácie
I.cesta medzi Baumaxom a Hornbachom od križovatky Moldavsk.po cestu okolo šp.haly2 500Pozemné komunikácie
I.bočná komunikácia od križovatky pri Optime okolo haly Cassosport ku ul. Pri prachárni4 800Pozemné komunikácie
I.Pereš - MHD po otočku11 700Pozemné komunikácie
I.ŠC Pereš - Malá Ida (po hranicu okresu)27 900Pozemné komunikácie
I.Lorinčík - spojka3 500Pozemné komunikácie
I.ŠC Pereš - Malá Ida (od hranice okresu po križovatku v Malej Ide)10 800Pozemné komunikácie
I.ŠC Malá Ida - Šaca (od križovatky v Malej Ide po hranicu okresu)13 300Pozemné komunikácie
I.ŠC Malá Ida - Šaca (od hranice okresu po križovatku v Šaci)24 500Pozemné komunikácie
I.Poľov - spojka7 150Pozemné komunikácie
I.Ludvíkov dvor - spojka1 000Pozemné komunikácie
I.ŠC Veľká Ida - po hranicu okresu19 600Pozemné komunikácie
I.ŠC Haniska - po hranicu okresu26 600Pozemné komunikácie
I.Cesta na letisko18 400Pozemné komunikácie
I.Vojenská (od Kuzmányho)6 300Pozemné komunikácie
I.Ondavská10 500Pozemné komunikácie
I.Ipeľská3 000Pozemné komunikácie
I.Trieda SNP (od Festivalového námestia po Ipeľskú)12 600Pozemné komunikácie
I.Popradská - malá (od Ipeľskej po Triedu SNP)4 000Pozemné komunikácie
I.Toryská (od Štúrovej)23 400Pozemné komunikácie
I.Stará spišská cesta14 000Pozemné komunikácie
I.Jedlíkova - od Popradskej po Tr.KVP10 000Pozemné komunikácie
I.Trieda SNP (od kruhového objazdu po Ipeľskú)39 600Pozemné komunikácie
I.Berdejovská9 800Pozemné komunikácie
I.Michalovská5 250Pozemné komunikácie
I.Popradská (od Moldavskej po Tr. KVP)24 000Pozemné komunikácie
I.Moskovská trieda (aj otočka trolejbusov v Myslave)25 200Pozemné komunikácie
I.Trieda KVP58 800Pozemné komunikácie
I.Ul.JánaPavla II. (býv. Lechkého)3 750Pozemné komunikácie
I.Klimkovičova ( po Moskovskú po novom úseku )8 400Pozemné komunikácie
I.Klimkovičova ( po Moskovskú starý úsek )2 800Pozemné komunikácie
I.Baška - ŠC9 600Pozemné komunikácie
I.Myslavská cesta10 800Pozemné komunikácie
I.Luník IX. (MHD)1 400Pozemné komunikácie
I.Maša (po hranicu okresu aj otočka MHD)10 200Pozemné komunikácie
I.Valaliky (po rampy)15 000Pozemné komunikácie
I.Cesta na Spaľovňu (len trasa MHD po vjazd na Spaľovňu)18 000Pozemné komunikácie
I.Šebastovce-len otočka MHD400Pozemné komunikácie
I.ŠC Slanecká cesta (od Nižných Kapustníkov po odbočku k stanici Krásna)16 800Pozemné komunikácie
I.ŠC Ukrajinská13 200Pozemné komunikácie
I.ŠC Krásna nad Hornádom - po hranicu okresu Nižná Hutka10 500Pozemné komunikácie
I.Napájadlá (trasa MHD)2 400Pozemné komunikácie
I.Nadjazd nad Južným nábrežím + Opátska cesta5 400Pozemné komunikácie
I.podjazd Baltická - Bukovecká vrchná- Levočská-výjazd na Slaneckú10 800Pozemné komunikácie
I.Važecká + výjazdy na Slaneckú2 400Pozemné komunikácie
I.Krásna nad Hornádom - MHD6 000Pozemné komunikácie
I.Minská + cesta na Koš.Polianku (po hranicu okresu)15 600Pozemné komunikácie
I.Barčianska (časť od Alejovej po Hranič.)2 100Pozemné komunikácie
I.Abovská9 100Pozemné komunikácie
I.Hraničná (od Oslob.po Barčiansku)3 000Pozemné komunikácie
I.Gavlovičova2 400Pozemné komunikácie
I.Hečkova1 800Pozemné komunikácie
I.Cesta pod Hradovou8 800Pozemné komunikácie
I.Gerlachovská8 000Pozemné komunikácie
I.Polianska1 600Pozemné komunikácie
I.Kavečianska cesta (od Cesty pod Hradovou po ZOO)54 400Pozemné komunikácie
I.Kostolianska cesta (od Komenského po hranicu okresu)25 200Pozemné komunikácie
I.Ťahanovce (od Kostolianskej cesty po kostol)3 300Pozemné komunikácie
I.Magnezitárska (od otočky MHD od kostola Ťahanovce po Hlinkovu)14 500Pozemné komunikácie
II.Hlavná - koľajište - obojstranne *4 800Pozemné komunikácie
II.Hlavná - cyklistický chod. - obojstranne3 600Pozemné komunikácie
II.Hlavná ul. - prepichy 5x450Pozemné komunikácie
II.Alžbetina - úsek od Hlavnej po Bočnú1 100Pozemné komunikácie
II.Mlynská - úsek od Hlavnej po Puškinovu5 500Pozemné komunikácie
II.Alžbetina - úsek od Bočnej po Moyzesovu3 080Pozemné komunikácie
II.Mlynská - úsek od Puškinovej po Štefánikovu2 000Pozemné komunikácie
II.Zvonárska1 770Pozemné komunikácie
II.Univerzitná420Pozemné komunikácie
II.Pri Miklušovej väznici450Pozemné komunikácie
II.Hrnčiarska -celá od Mlynskej po Vodnú (aj ul.remesiel)1 155Pozemné komunikácie
II.Biela735Pozemné komunikácie
II.Františkánska495Pozemné komunikácie
II.Poštová - malá750Pozemné komunikácie
II.Uršulínska625Pozemné komunikácie
II.Zámočnícka480Pozemné komunikácie
II.Dominikánske nám.- ( cestu od Mäs.po Moyzes.960Pozemné komunikácie
II.Vrátna1 392Pozemné komunikácie
II.Moyzesova- III. tr.( komunikácia pri budovách)5 450Pozemné komunikácie
II.Kasárenské námestie1 876Pozemné komunikácie
II.Horná Štefánikova4 800Pozemné komunikácie
II.Protifašistických bojovníkov400Pozemné komunikácie
II.Kováčska2 168Pozemné komunikácie
II.Vodná3 328Pozemné komunikácie
II.Stará Baštová1 928Pozemné komunikácie
II.Podtatranského1 056Pozemné komunikácie
II.Orlia1 397Pozemné komunikácie
II.Čajkovského698Pozemné komunikácie
II.Krmanova2 106Pozemné komunikácie
II.Puškinova1 810Pozemné komunikácie
II.Roosweltova - časť2 030Pozemné komunikácie
II.Pribinova1 508Pozemné komunikácie
II.Mojmírova2 136Pozemné komunikácie
II.Murgašova2 000Pozemné komunikácie
II.Grešáková3 120Pozemné komunikácie
II.Tajovského + parkoviská4 176Pozemné komunikácie
II.Timonova2 160Pozemné komunikácie
II.Galenova1 080Pozemné komunikácie
II.Šrobárová1 036Pozemné komunikácie
II.Dr. Kostlivého1 680Pozemné komunikácie
II.Poštová -od Moyzes.po Mäsiars.2 200Pozemné komunikácie
II.Mäsiarska7 372Pozemné komunikácie
II.Zbrojničná2 760Pozemné komunikácie
II.Baštová1 840Pozemné komunikácie
II.Hradbová1 430Pozemné komunikácie
II.Bočná1 800Pozemné komunikácie
II.Čajakova1 520Pozemné komunikácie
II.Žriedlová1 278Pozemné komunikácie
II.Floriánska až hore smer Mč Západ5 288Pozemné komunikácie
II.Škultétyho2 646Pozemné komunikácie
II.Belanská2 429Pozemné komunikácie
II.Muránska790Pozemné komunikácie
II.Karpatská1 456Pozemné komunikácie
II.Zádielská1 080Pozemné komunikácie
II.Malá618Pozemné komunikácie
II.Dargovská450Pozemné komunikácie
II.Nám.L.Novomeského -aj časť pred gymn.od Darg.ulice.2 780Pozemné komunikácie
II.Magurská3 450Pozemné komunikácie
II.Kpt. Nálepku2 040Pozemné komunikácie
II.Branisková1 416Pozemné komunikácie
II.Tatranská1 512Pozemné komunikácie
II.Štítová1 430Pozemné komunikácie
II.Pajorovova1 589Pozemné komunikácie
II.Jarná1 512Pozemné komunikácie
II.Jesenná2 805Pozemné komunikácie
II.Jilemnického1 488Pozemné komunikácie
II.Park Angelinum2 940Pozemné komunikácie
II.Strojárenská3 507Pozemné komunikácie
II.Czambelova1 547Pozemné komunikácie
II.Bocatiova1 308Pozemné komunikácie
II.Garbiarska2 133Pozemné komunikácie
II.Železničná680Pozemné komunikácie
II.Tyršovo nábrežie1 287Pozemné komunikácie
II.Slov.jednoty -od Tyrš.nábr.po Alvincz.1 200Pozemné komunikácie
II.Jakobyho2 970Pozemné komunikácie
II.Haviarska385Pozemné komunikácie
II.Hutnícka2 772Pozemné komunikácie
II.Bellova1 128Pozemné komunikácie
II.Stromová384Pozemné komunikácie
II.Lomená740Pozemné komunikácie
II.Bencúrova5 440Pozemné komunikácie
II.Thurzova5 950Pozemné komunikácie
II.Rumanova2 275Pozemné komunikácie
II.Jesenského2 292Pozemné komunikácie
II.Kmeťova4 158Pozemné komunikácie
II.Jiskrova1 590Pozemné komunikácie
II.Lermontovova1 060Pozemné komunikácie
II.Lofflerova1 843Pozemné komunikácie
II.Chalúpkova1 060Pozemné komunikácie
II.Tomášikova4 576Pozemné komunikácie
II.Palkovičova - od Národnej triedy250Pozemné komunikácie
II.Kisdyho976Pozemné komunikácie
II.Tolstého3 168Pozemné komunikácie
II.Obrancov mieru2 730Pozemné komunikácie
II.Park Obrancov mieru3 509Pozemné komunikácie
II.Družstevná - od Tolstého352Pozemné komunikácie
II.Čárskeho1 308Pozemné komunikácie
II.Kustrova520Pozemné komunikácie
II.Odborárska2 420Pozemné komunikácie
II.Študenská1 400Pozemné komunikácie
II.Ťahanovské riadky7 500Pozemné komunikácie
II.Rampová -od Alvincz. po Sev.nábr.2 600Pozemné komunikácie
II.Cimborkova2 061Pozemné komunikácie
II.Alešovo nábrežie1 944Pozemné komunikácie
II.Heydukova890Pozemné komunikácie
II.Moravská6 240Pozemné komunikácie
II.Česká3 087Pozemné komunikácie
II.Záborského1 026Pozemné komunikácie
II.ulica Svornosti2 172Pozemné komunikácie
II.Májová1 734Pozemné komunikácie
II.Cyklistická1 674Pozemné komunikácie
II.Lomnická2 432Pozemné komunikácie
II.Lomnická - ku PHaB1 400Pozemné komunikácie
II.Chrastie1 080Pozemné komunikácie
II.Slávkovská - dlhá1 496Pozemné komunikácie
II.Slavkovská - krátka ( od Labor.)800Pozemné komunikácie
II.Vihorladská5 520Pozemné komunikácie
II.Ďumbierska (časť)1 960Pozemné komunikácie
II.Zoborská3 605Pozemné komunikácie
II.Mengusovská2 000Pozemné komunikácie
II.Štrbská1 400Pozemné komunikácie
II.Huncovská768Pozemné komunikácie
II.Končistá344Pozemné komunikácie
II.Suchodolinská - len časť1 000Pozemné komunikácie
II.Atletická4 000Pozemné komunikácie
II.Turistická2 010Pozemné komunikácie
II.Horolezecká570Pozemné komunikácie
II.Športová628Pozemné komunikácie
II.Bežecká354Pozemné komunikácie
II.Jazdecká790Pozemné komunikácie
II.Za štadiónom2 358Pozemné komunikácie
II.Stará Kavečianska cesta2 500Pozemné komunikácie
II.Kavečianska cesta- malá (nad internátom)1 200Pozemné komunikácie
II.Pod šiancom (po rešt. RYBA)2 750Pozemné komunikácie
II.Pri Hati - ucho pod mostom Hlinkova2 450Pozemné komunikácie
II.Žľaby390Pozemné komunikácie
II.Malinova600Pozemné komunikácie
II.Vnútorný Červený breh1 440Pozemné komunikácie
II.Lesná952Pozemné komunikácie
II.Višňová666Pozemné komunikácie
II.Hurbanova4 056Pozemné komunikácie
II.Záhradná1 422Pozemné komunikácie
II.Jahodná855Pozemné komunikácie
II.Dobšinského875Pozemné komunikácie
II.Potočná3 508Pozemné komunikácie
II.Urbánkova3 306Pozemné komunikácie
II.Jedľová654Pozemné komunikácie
II.Gogoľova2 268Pozemné komunikácie
II.Pod kaštieľom615Pozemné komunikácie
II.Junácka605Pozemné komunikácie
II.Mánesova2 025Pozemné komunikácie
II.Tŕňová965Pozemné komunikácie
II.Havlíčkova4 360Pozemné komunikácie
II.Slovenského2 401Pozemné komunikácie
II.Hroncová3 220Pozemné komunikácie
II.Szakkayho960Pozemné komunikácie
II.Letná 29-43(vnútorná kom.)690Pozemné komunikácie
II.Vysokoškolská2 700Pozemné komunikácie
II.Zvolenská - len pred RD3 600Pozemné komunikácie
II.Trenčianska1 470Pozemné komunikácie
II.Liptovská1 462Pozemné komunikácie
II.Oravská1 176Pozemné komunikácie
II.Palmová5 850Pozemné komunikácie
II.Rozálska1 650Pozemné komunikácie
II.Sládkovičova2 712Pozemné komunikácie
II.Fakľová1 800Pozemné komunikácie
II.Olivová1 485Pozemné komunikácie
II.Cyprusová620Pozemné komunikácie
II.Detvianska1 488Pozemné komunikácie
II.Nitrianska2 240Pozemné komunikácie
II.Krupinská2 471Pozemné komunikácie
II.Terchovská2 070Pozemné komunikácie
II.Na šajbe620Pozemné komunikácie
II.Banícka924Pozemné komunikácie
II.Kostolná1 146Pozemné komunikácie
II.Magdalénska1 440Pozemné komunikácie
II.Vencová5 320Pozemné komunikácie
II.Račí potok4 422Pozemné komunikácie
II.Cesta za amfiteátrom1 104Pozemné komunikácie
II.Sokolovská2 448Pozemné komunikácie
II.Čapajevova2 296Pozemné komunikácie
II.Kysucká1 704Pozemné komunikácie
II.ulica Pokroku2 268Pozemné komunikácie
II.ulica Výstavby1 920Pozemné komunikácie
II.Hronská4 328Pozemné komunikácie
II.ulica Slobody4 026Pozemné komunikácie
II.Ľudová1 344Pozemné komunikácie
II.Brigádnická666Pozemné komunikácie
II.ulica Obrody3 396Pozemné komunikácie
II.Ružínska2 664Pozemné komunikácie
II.Uherova1 788Pozemné komunikácie
II.Markušova2 100Pozemné komunikácie
II.Gudernova3 596Pozemné komunikácie
II.Nešporova2 510Pozemné komunikácie
II.Kežmarská4 650Pozemné komunikácie
II.Lečkova600Pozemné komunikácie
II.Šafárikova trieda + odbočka4 824Pozemné komunikácie
II.Rožňavská1 994Pozemné komunikácie
II.Trebišovská2 088Pozemné komunikácie
II.Humenská7 266Pozemné komunikácie
II.Petzvalova3 000Pozemné komunikácie
II.Mikovínyho6 312Pozemné komunikácie
II.Hellova882Pozemné komunikácie
II.Stodolova1 080Pozemné komunikácie
II.odboč.k CVČ Domino z Popr.1 368Pozemné komunikácie
II.malá Popradska č.68-722 268Pozemné komunikácie
II.Popradská 64 A-J,T- výjazd600Pozemné komunikácie
II.Obchodná1 284Pozemné komunikácie
II.Považská6 750Pozemné komunikácie
II.Medická2 244Pozemné komunikácie
II.Lesnícka2 520Pozemné komunikácie
II.Poľovnícka1 250Pozemné komunikácie
II.Laborecká2 580Pozemné komunikácie
II.Inžinierská1 242Pozemné komunikácie
II.Ružová2 280Pozemné komunikácie
II.Robotnícka1 050Pozemné komunikácie
II.Fialková360Pozemné komunikácie
II.Muškátová2 000Pozemné komunikácie
II.Pražská2 660Pozemné komunikácie
II.Orgovánová2 508Pozemné komunikácie
II.Idanská3 300Pozemné komunikácie
II.Bernolákova4 176Pozemné komunikácie
II.Tri hôrky1 075Pozemné komunikácie
II.Jazmínová2 520Pozemné komunikácie
II.Narcisová1 596Pozemné komunikácie
II.Rubínová600Pozemné komunikácie
II.Českoslov. odboja5 950Pozemné komunikácie
II.Jantárové námestie3 900Pozemné komunikácie
II.Smaragdová800Pozemné komunikácie
II.Opálová1 500Pozemné komunikácie
II.Diamantová990Pozemné komunikácie
II.Topásová750Pozemné komunikácie
II.Hodonínska1 150Pozemné komunikácie
II.Bratislavská-celá4 760Pozemné komunikácie
II.Žilinská2 975Pozemné komunikácie
II.Trnavská2 520Pozemné komunikácie
II.Pieštanská1 850Pozemné komunikácie
II.Plzeňská4 260Pozemné komunikácie
II.Karlovarská1 200Pozemné komunikácie
II.Stropkovská1 675Pozemné komunikácie
II.Kremnická-celá5 600Pozemné komunikácie
II.Sliačska588Pozemné komunikácie
II.Lučenecká648Pozemné komunikácie
II.Štiavnická624Pozemné komunikácie
II.Ružomberská726Pozemné komunikácie
II.Martinská366Pozemné komunikácie
II.Jihlavská726Pozemné komunikácie
II.Brnenská3 258Pozemné komunikácie
II.Nerudova1 820Pozemné komunikácie
II.Žižkova3 960Pozemné komunikácie
II.Jánošíkova1 836Pozemné komunikácie
II.Rázusova4 200Pozemné komunikácie
II.Kukučínova6 200Pozemné komunikácie
II.Riznerova1 057Pozemné komunikácie
II.Lichardova2 082Pozemné komunikácie
II.Skladná6 800Pozemné komunikácie
II.Kupeckého4 557Pozemné komunikácie
II.Kalinčiakova4 445Pozemné komunikácie
II.Dúhová1 695Pozemné komunikácie
II.Vajanského896Pozemné komunikácie
II.Slnečná1 869Pozemné komunikácie
II.Blesková882Pozemné komunikácie
II.Táborská1 293Pozemné komunikácie
II.Dunajská1 606Pozemné komunikácie
II.Milosrdenstva - časť3 000Pozemné komunikácie
II.Javorová535Pozemné komunikácie
II.Lipová530Pozemné komunikácie
II.Platonova495Pozemné komunikácie
II.Topoľová1 602Pozemné komunikácie
II.Gaštanová576Pozemné komunikácie
II.Pri nemocnici1 869Pozemné komunikácie
II.Turgenevova4 900Pozemné komunikácie
II.Lomonosovova2 820Pozemné komunikácie
II.Ostrovského2 520Pozemné komunikácie
II.Werferova1 320Pozemné komunikácie
II.Paulínyho2 100Pozemné komunikácie
II.Školská1 620Pozemné komunikácie
II.Krakovská1 965Pozemné komunikácie
II.Užhorodská5 616Pozemné komunikácie
II.Ostravská5 500Pozemné komunikácie
II.Miškovecká1 424Pozemné komunikácie
II.Poľská858Pozemné komunikácie
II.Zborovská1 088Pozemné komunikácie
II.Mlynárska2 520Pozemné komunikácie
II.Vojvodská3 360Pozemné komunikácie
II.Šoltésovej3 360Pozemné komunikácie
II.Šoltésovej-vnútorná1-13520Pozemné komunikácie
II.Tichá1 104Pozemné komunikácie
II.Brezová606Pozemné komunikácie
II.Pasteurovo námestie1 000Pozemné komunikácie
II.Smetanova1 800Pozemné komunikácie
II.Mudroňova - celá (obe strany)3 478Pozemné komunikácie
II.Panelová1 480Pozemné komunikácie
II.Srbská4 284Pozemné komunikácie
II.Pekná589Pozemné komunikácie
II.Kórejská424Pozemné komunikácie
II.Bulharská1 130Pozemné komunikácie
II.Omská1 728Pozemné komunikácie
II.Rumunská555Pozemné komunikácie
II.Mongolská300Pozemné komunikácie
II.Krasinského392Pozemné komunikácie
II.Vrabčia688Pozemné komunikácie
II.Domčeková1 026Pozemné komunikácie
II.Tranovského2 821Pozemné komunikácie
II.Holubyho -obe strany3 409Pozemné komunikácie
II.Palárikova10 584Pozemné komunikácie
II.Partizánska2 622Pozemné komunikácie
II.Ludmanská3 705Pozemné komunikácie
II.Hollého938Pozemné komunikácie
II.Jantárová malá1 860Pozemné komunikácie
II.Rosná2 300Pozemné komunikácie
II.Kosťova1 560Pozemné komunikácie
II.Oštepová2 082Pozemné komunikácie
II.Perlová696Pozemné komunikácie
II.Franckova413Pozemné komunikácie
II.Staničná1 020Pozemné komunikácie
II.Zlatá1 020Pozemné komunikácie
II.Fibichova875Pozemné komunikácie
II.Baltická + po bývalú MŠ2 400Pozemné komunikácie
II.Kaspická720Pozemné komunikácie
II.Bukovecká (spodná cesta)1 480Pozemné komunikácie
II.Čiernomorská1 380Pozemné komunikácie
II.Azovská1 320Pozemné komunikácie
II.Donská2 220Pozemné komunikácie
II.Amurská1 920Pozemné komunikácie
II.Jenisejská5 916Pozemné komunikácie
II.Irkutská3 636Pozemné komunikácie
II.Spišské námestie900Pozemné komunikácie
II.Dneperská1 680Pozemné komunikácie
II.Čingovská2 272Pozemné komunikácie
II.Uralská1 872Pozemné komunikácie
II.Ladožská2 268Pozemné komunikácie
II.Polárna1 800Pozemné komunikácie
II.Ždiarská2 550Pozemné komunikácie
II.Poludníková990Pozemné komunikácie
II.Rovníková2 856Pozemné komunikácie
II.Gagarinovo námestie1 500Pozemné komunikácie
II.Sputníková2 051Pozemné komunikácie
II.Raketová2 016Pozemné komunikácie
II.Námestie kozmonautov980Pozemné komunikácie
II.Družicová1 600Pozemné komunikácie
II.Stálicová1 736Pozemné komunikácie
II.Važecká-okolo bloku+od Galakt.po Meteor.1 920Pozemné komunikácie
II.Galaktická3 836Pozemné komunikácie
II.Meteorová1 624Pozemné komunikácie
II.Talinská2 400Pozemné komunikácie
II.Golianova2 100Pozemné komunikácie
II.Kurská3 618Pozemné komunikácie
II.Kalinovská1 920Pozemné komunikácie
II.Tokajícka2 548Pozemné komunikácie
II.Lidické námestie4 109Pozemné komunikácie
II.Benádova4 417Pozemné komunikácie
II.Jegorovovo námestie1 203Pozemné komunikácie
II.Bašťovanského2 478Pozemné komunikácie
II.Jaltská5 278Pozemné komunikácie
II.Postupímska5 070Pozemné komunikácie
II.Kpt. Jaroša2 926Pozemné komunikácie
II.Bielocerkevská4 545Pozemné komunikácie
II.Povstanie českého ľudu3 678Pozemné komunikácie
II.Mauerova3 731Pozemné komunikácie
II.Dvorkinova3 816Pozemné komunikácie
II.Clementisova3 414Pozemné komunikácie
II.Ľavobrežná7 200Pozemné komunikácie
II.Priemyselná3 200Pozemné komunikácie
II.Adlerova3 660Pozemné komunikácie
II.Adlerova- smer k lesu1 750Pozemné komunikácie
II.Fábryho5 733Pozemné komunikácie
II.Exnárova2 360Pozemné komunikácie
II.Krosnianska8 022Pozemné komunikácie
II.komunik.-od otoč.Marš.Koneva k ZUŠ1 080Pozemné komunikácie
II.Ul.Sv.rodiny-od Pošty po Marš.Koneva3 850Pozemné komunikácie
II.Buzulucká5 291Pozemné komunikácie
II.Charkovská9 933Pozemné komunikácie
II.Zupkova5 010Pozemné komunikácie
II.Ovručská2 477Pozemné komunikácie
II.Lupkovská1 216Pozemné komunikácie
II.Furčianska2 800Pozemné komunikácie
II.prístupová cesta na V.Opátske +podjazd pod Sečovskou3 150Pozemné komunikácie
II.Slivník3 750Pozemné komunikácie
II.Orechová1 680Pozemné komunikácie
II.Drieňová840Pozemné komunikácie
II.komunik.od Drieňovej smer Prešovská ( úzka - pre malý mech.)900Pozemné komunikácie
II.Malá Prešovská3 120Pozemné komunikácie
II.Pri výmoli1 250Pozemné komunikácie
II.Jelšová - ( nie trasa MHD )3 815Pozemné komunikácie
II.Bazová1 860Pozemné komunikácie
II.Hrabová1 980Pozemné komunikácie
II.Jarabinová960Pozemné komunikácie
II.Hlohová360Pozemné komunikácie
II.Borievková1 190Pozemné komunikácie
II.Cezmínová400Pozemné komunikácie
II.Čínska1 400Pozemné komunikácie
II.Pekingská1 244Pozemné komunikácie
II.Hanojská1 890Pozemné komunikácie
II.Havanská2 800Pozemné komunikácie
II.Belehradská2 450Pozemné komunikácie
II.Varšavská3 150Pozemné komunikácie
II.Sofijská3 920Pozemné komunikácie
II.Budapeštianska4 200Pozemné komunikácie
II.Pri pošte 132 100Pozemné komunikácie
II.Berlínska3 220Pozemné komunikácie
II.Bukurešťská + odboč.ku schod.na Havanskú3 360Pozemné komunikácie
II.Helsinská2 730Pozemné komunikácie
II.Aténska3 500Pozemné komunikácie
II.Bruselská2 940Pozemné komunikácie
II.Madridská2 730Pozemné komunikácie
II.Viedenská6 440Pozemné komunikácie
II.Austrálska4 900Pozemné komunikácie
II.Americká trieda - malá4 200Pozemné komunikácie
II.Na Demetri -iba odboč.z Magnezit.360Pozemné komunikácie
II.Macákova5 700Pozemné komunikácie
II.Pytliacka2 700Pozemné komunikácie
II.Beskydská1 020Pozemné komunikácie
II.Poloninská1 440Pozemné komunikácie
II.Čergovská1 980Pozemné komunikácie
II.Pieninská1 980Pozemné komunikácie
II.Štúrova - od Moyzes.po Toryskú + oproti pred Steel Arénou po Žižkovú1 360Chodníky
II.Šrobárová - obojstranne560Chodníky
II.Škultétyho - celá1 140Chodníky
II.Vojenská-celá od Kuzm.-obojstr2 100Chodníky
II.Karpatská - časť od Vojenskej525Chodníky
II.Magurská - od Kuzmán.celá - obe strany675Chodníky
II.Kpt. Nálepku - od Magurskej1 425Chodníky
II.Nám. L. Novomeského - celá od Magurskej980Chodníky
II.spoj.chod.- Kpt.Nálepku a OC TipTop160Chodníky
II.chodn.-Kuzmán.nám. - viď mapa280Chodníky
II.Branisková - celá1 020Chodníky
II.Tatranská - celá od Braniskovej370Chodníky
II.Tatranská - celá smer Štítová280Chodníky
II.Festivalové námestie - celá1 450Chodníky
II.Festiv.nám.-chodn.okolo benzín.pumpy360Chodníky
II.Čsl.armády -od Tatranskej po Kuzmányho1 460Chodníky
II.Kuzmányho - od Čsl.arm.1 650Chodníky
II.Poštová - chodn.medzi Moyzes.a Kuzmán. oproti pošte280Chodníky
II.Poštová - časť pravej strany, odboč.na Moyzes.150Chodníky
II.Moyzesova-v parku stred.chod.2 200Chodníky
II.Moyzesova-všetky krátke chodníky v parku úst.na Moyzes.-prepichy400Chodníky
II.Pri jazdiarni - od Kuzmányho po Moyzes.170Chodníky
II.chodn.pred šport.halou150Chodníky
II.Zbrojničná - časť od Mäsiarskej na Hlavnú100Chodníky
II.odboč. z Baštovej na Mäsiars.80Chodníky
II.Mojmírova- odboč.na Timonovu120Chodníky
II.Mojmírova - odboč.na Grešák.70Chodníky
II.Grešákova - odboč.na Moyzes.270Chodníky
II.Nám.osloboditeľov - spojov.chodníky pri pomníkoch1 485Chodníky
II.Nám.oslob. - od pomníku k rohu Aupaku pri múre citadely300Chodníky
II.Senný trh - chod. okolo parku420Chodníky
II.Drevný trh - chod. okolo parku260Chodníky
II.Bajzova - časť od Palackého375Chodníky
II.Senný trh - chod.od Palackého pravá str. po autobus.st.1 200Chodníky
II.Staničné námestie - celá420Chodníky
II.chod.od Jakabovho pal. smer žel.stanica1 050Chodníky
II.chod.od Jakabovho pal.-most smer autobus.st.540Chodníky
II.Thurzova - chod.od žel.stanice po poštu530Chodníky
II.Rumanova - od plavárne po Thurzovu900Chodníky
II.Lermontovova -chod.pri múriku Svätopluk.po Rumanovu200Chodníky
II.chod. v mests.parku-od Jesenského smer rešt.Park800Chodníky
II.Jesenského - časť od Štefánikovej 2x-prepichy150Chodníky
II.Kasárenské n. -od Kováčskej po Štefánik.-obojstran.470Chodníky
II.Továrenská - časť od Štefánik.+chodn.okolo parkov.420Chodníky
II.Železničná - celá160Chodníky
II.Gorkého - časť od križ. Hviezdoslav.- Masarykov. obojstr. po Strojárenskú675Chodníky
II.Tyršovo nábr.-časť od Masaryk220Chodníky
II.Svätoplukova odboč.Masaryk.150Chodníky
II.Masarykova - od Tyršovho nábr. po Alvinczyho720Chodníky
II.Alvinczyho - časť od Masarykovej po Haviarsku420Chodníky
II.Hutnícka - celá900Chodníky
II.Jakobyho - celá1 200Chodníky
II.Alvinczyho-časť od Slovenskej jedn. po Jakobyho315Chodníky
II.Slovenskej jednoty - celá870Chodníky
II.Tyršovo nábr. - časť od Jakobyho po Hutník530Chodníky
II.Gorkého - obojstr.od Tyršov.nábr.po Národ.nám.675Chodníky
II.Bocatiova - celá410Chodníky
II.Czambelova-časť od Bocatiov.160Chodníky
II.Czambelova-smer Slov.jednoty, vnútroblok.chodník190Chodníky
II.Komenského - časť od Letnej okolo parku495Chodníky
II.Nám.marat.mieru - všetky chod.130Chodníky
II.Hviezdoslav. - od MMM po MÚ960Chodníky
II.Strojárenská - od Čsl.armády obojstr.800Chodníky
II.Jesenná - časť od Strojárenskej350Chodníky
II.Jilemnického - celá915Chodníky
II.Zimná - od Jarnej po Jilemnick.705Chodníky
II.Jarná - celá500Chodníky
II.chod.v park.k Polik.Sever 2x a pred Polik.560Chodníky
II.Letná1 216Chodníky
II.Boženy Nemcovej2 800Chodníky
II.Hroncová1 020Chodníky
II.Szakkayho64Chodníky
II.Chodn.v parku -od Hroncovej ku OC Merkur 2x440Chodníky
II.Watsonova3 690Chodníky
II.Vysokoškolská966Chodníky
II.Komenského ( viď mapa )4 500Chodníky
II.Hlinkova3 750Chodníky
II.Národná trieda4 815Chodníky
II.Národné námestie64Chodníky
II.Tolstého1 575Chodníky
II.Obrancov mieru410Chodníky
II.Tomášikova640Chodníky
II.Odborárska960Chodníky
II.Čárskeho288Chodníky
II.OC Mier-vnútor.chod..Park Mládeže- od Vodárenskej1 500Chodníky
II.OC Mier- Nám.nádeje -šikmý chod.ku stánk.200Chodníky
II.Vodárenská1 560Chodníky
II.Cesta pod Hradovou2 022Chodníky
II.Ďumbierská460Chodníky
II.Gerlachovská3 552Chodníky
II.Polianska800Chodníky
II.Zoborská - Ďumbierská-prepoj.320Chodníky
II.Kavečianska cesta870Chodníky
II.Čermeľská cesta - križovatka768Chodníky
II.Stará spišská cesta - chodník pravá strana smer baňa bankov870Chodníky
II.Terchovská448Chodníky
II.Na kalvárii1 400Chodníky
II.Trieda SNP-chodn.od kruh objaz.po Tatranskú a opačne od Tlačiarni po kruh.objazd11 500Chodníky
II.Bardejovská3 250Chodníky
II.Petzvalova500Chodníky
II.Jedlíkova1 275Chodníky
II.Michalovská1 140Chodníky
II.Trebišovská +chodník vedľa gymnázia Treb. Ku schod.smer Popradská820Chodníky
II.Humenská chod.cez park od Pošty OC Terasa ku schod.na Trebišovskú440Chodníky
II.chod.od Nešporovej popred OC Terasa1 240Chodníky
II.Šafárikova3 360Chodníky
II.Žilinská po 1.dom obojstranne420Chodníky
II.chodn.od Popradskej smer Brnenská260Chodníky
II.Kežmarská + chodník v parku za vežiakom760Chodníky
II.chodn. od Toryskej k OC Erika520Chodníky
II.chod. od OC Erika smer SNP360Chodníky
II.k OC Erika - od Šafárikovej1 460Chodníky
II.Toryská obojstr.7 080Chodníky
II.Moskovská-chodn.od Popradskej po most nad potokom smer KVP a chodn.na nadjazde smer Čsl.odboja3 000Chodníky
II.Plzenská-chodník smer Moskovská300Chodníky
II.pred Magistrátom od Toryskej zast.MHD po Ružínsku360Chodníky
II.Magistrála od Toryskej po Ipeľskú2 320Chodníky
II.Ružínska obojstranne1 800Chodníky
II.ul.Slobody -ľava str.celá + od Ružínskej pravá1 300Chodníky
II.chod. od ul. Slobody v parku smer OC Centrum500Chodníky
II.Hronská2 060Chodníky
II.chodn. OC Družba (Luník II.)640Chodníky
II.Katkin park - chodníky (od Gymnáz.Sokolovská smer Lunik II)1 040Chodníky
II.Ipeľská1 320Chodníky
II.Ondavská po Vojenskú2 720Chodníky
II.chodníky Luník I. - Zuzkin Park (viď mapa)2 740Chodníky
II.Považská1 440Chodníky
II.Laborecká840Chodníky
II.Pražská760Chodníky
II.Orgovánová - chod. v parku od Muškátovej smer Tr.SNP540Chodníky
II.Matuškova600Chodníky
II.chodník od Centra voľ. času -smer Tr.SNP400Chodníky
II.Bernolákova2 100Chodníky
II.Idanská + chodn.medzi 2 parkoviskami2 000Chodníky
II.Malá Moldavská - od Idanskej k obch.centr.800Chodníky
II.Narcisova260Chodníky
II.Tri Hôrky-chodníky-viď mapa800Chodníky
II.Malá SNP -od Tr.SNP križom k OC na Moldavsk.400Chodníky
II.Moldavská cesta - severná str.3 020Chodníky
II.Popradská celá od Moldavskej po Ipeľskú8 120Chodníky
II.Malá Popradská-chodn.od Ipeľskej po tr.SNP - viď mapa1 000Chodníky
II.Malá Popradská č.70-72384Chodníky
II.Kremnická-chodn.od Triedy KVP pravá str. po 1.dom260Chodníky
II.chodn.od Lučenskej po Žilinskú180Chodníky
II.chodn. k CVČ Domino z Popradskej192Chodníky
II.Južná tr.- od nám.Oslobod.po Holubyho - obe strany6 732Chodníky
II.Fejova270Chodníky
II.Mlynárska400Chodníky
II.Zborovská160Chodníky
II.Vojvodská700Chodníky
II.Milosrdenstva820Chodníky
II.Šoltésovej568Chodníky
II.Smetanova260Chodníky
II.Mudroňova420Chodníky
II.Rastislavova3 744Chodníky
II.Gemerská3 240Chodníky
II.Ostravská740Chodníky
II.Užhorodská440Chodníky
II.Železníky - parkové chodníky + okolo OC1 368Chodníky
II.Ostrovského720Chodníky
II.Turgenevova800Chodníky
II.Turgenev.- chodník nad garáž.500Chodníky
II.Kalinčiakova iba za nemocnicou780Chodníky
II.Dunajská360Chodníky
II.Žižkova1 980Chodníky
II.Jánošíkova210Chodníky
II.Kukučínova608Chodníky
II.pred ČSOB-od nám.Oslob po križ.Jantár.460Chodníky
II.Palárikova820Chodníky
II.Ludmanská224Chodníky
II.chod. MŠ od Požiarnick. po Malú Jantárovú952Chodníky
II.Požiarnická408Chodníky
II.Rosná - okolo vežiakov460Chodníky
II.Košťova280Chodníky
II.Oštepová + chodn.od odbočky obojstr.smer Južná trieda640Chodníky
II.Jantárová2 152Chodníky
II.Alejová obojstr.3 020Chodníky
II.Pri prachárni-od Alejov.ku zastáv.MHD500Chodníky
II.Pri prachárni-od Alejov.ku vchodu Blšák400Chodníky
II.Chodn.VŠA- od Alejov.k Blšáku okolo dets.ihr.od hotela U Leva520Chodníky
II.Pri prachárni-medzi obrubník a zábranou, pri NAY240Chodníky
II.Moldavská cesta - južná strana3 020Chodníky
II.Moldavská cesta - vjazd a výjazd do parkovacieho domu ( Multicara - UNC do výšky 230)330Chodníky
II.Magistrála vnútorná - od Dónskej po galaktickú7 536Chodníky
II.Magistrála vonkajšia - od Meteorovej po Baltickú6 200Chodníky
II.Baltická740Chodníky
II.vnút.chodn.medzi Baltickou a Bukoveckou viď mapa800Chodníky
II.Bukovecká800Chodníky
II.Čiernomorská60Chodníky
II.Spišské nám.-od Levočskej ku OC Branisko504Chodníky
II.chodn.od Levočsk.ku pošte šikmý400Chodníky
II.Dneperská984Chodníky
II.Dneperská-šikmý chod.od zast.električky ku križ.60Chodníky
II.Jenisejská648Chodníky
II.chodn od Uralskej ku ZŠ Jenisejská480Chodníky
II.chodn cez park. -od križ.Čingov.-Ladožská ku OC Čingov760Chodníky
II.Ladožská688Chodníky
II.chodn.od OC Billa ku ZŠ Polárna480Chodníky
II.Rovníková1 400Chodníky
II.chodn.od Važeckej k Sputnikovej šikmý580Chodníky
II.chodn.za Sputnikovou cez park k osobitnej ZŠ800Chodníky
II.Gagarinovo námestie280Chodníky
II.Námestie kozmonautov280Chodníky
II.Raketová568Chodníky
II.Družicová600Chodníky
II.Stálicová780Chodníky
II.Galaktická1 364Chodníky
II.Meteorová1 336Chodníky
II.Meteorová šikmý chod.pri vežiakoch400Chodníky
II.Tálinská200Chodníky
II.chodn. Tr. L. Svobodu - spodná strana3 300Chodníky
II.Kurská - časť rovnob. chod. a časť spoj.chod.medzi vežiakmi840Chodníky
II.Kalinovská - rovnob. chod. od vežiaka č.3 po vežiak č.4, 5330Chodníky
II.vnútorné chodníky medzi Kalinovskou a Kurskou okolo škôlky1 440Chodníky
II.Tokajícka - rovnob. chod. od Tr.L.Svobodu mimo zast.+chod pri MŠ smer od Lidic.nám840Chodníky
II.Lidické námestie - rovnob. chod.obojstr., ľavá str. po blok č.5570Chodníky
II.Jegorovovo námestie - rovnob. chod. od Tr.L.Svobodu smer k MŠ570Chodníky
II.Postupímska - spoj. chod. od OC Torysa medzi vežiakmi300Chodníky
II.Kpt. Jaroša - chod. od OC Bodrog popri psych.centru600Chodníky
II.Chodník za Postupimskou popri ZŠ750Chodníky
II.PČĽ - rov. chod. + kolmý chod. k MŠ960Chodníky
II.Mauerova - rovnob. chod. od OC Laborec k bloku č.5300Chodníky
II.Mauerova - rov. chod. pri ZŠ Mauerova660Chodníky
II.Dvorkinova - rov. chod. pri ZŠ Mauerova + kolmý chod.od MÚ smer Maurerova1 080Chodníky
II.chodn. Tr.L. Svobodu - vrchná str.od Adlerovej až po Lingov+ vrch.chodn.popri OC Hornád po Buzuluckú6 000Chodníky
II.Adlerova - chod.pri bloku + pravá str. k č.4390Chodníky
II.Adlerova - chodn. za blokom od Tr. L.Svobodu smer k OÚ Košice III.810Chodníky
II.Fábryho - spoj. chod. popri ZŠ Fábryho a ZŠ Exnárova960Chodníky
II.Fábryho - chodn. od č. 30 ku ZŠ240Chodníky
II.Maršála Koneva - rovnob. chod. obojstr.2 670Chodníky
II.Ul.Sv.rodiny-pravá strana od polície1 650Chodníky
II.Krosnianska - rovnob. chodn. ľavá str.po Ovručskú1 560Chodníky
II.Krosnianska - chodn. ku ZŠ Krosn.č.4 + chodník od ZŠ k MŠ, po Marš.Koneva690Chodníky
II.Ovručská -spoj. chodn. medzi vežiakmi600Chodníky
II.Lupkovská - rovnob. chod.180Chodníky
II.Charkovská - chodn. pri ZŠ po Furčiansku1 350Chodníky
II.Krosnianska - chodn. mimo zastavby pri OC Latorica600Chodníky
II.Buzulucká - chod. mimo zastavby od č.16 po Lingov200Chodníky
II.Charkovská - chodn. mimo zastavby od č.16 po Lingov250Chodníky
II.Lingov - chodn. pod mostom smer OC Laborec480Chodníky
II.Ázijská trieda3 510Chodníky
II.Sofijská450Chodníky
II.Varšavská615Chodníky
II.Čínska1 560Chodníky
II.Hanojská250Chodníky
II.Európska trieda - obojstranne3 900Chodníky
II.Bukurešťská630Chodníky
II.Berlínska668Chodníky
II.odb.k Budapešt. z Eur.tr.+Azij.tr.338Chodníky
II.chodník medzi Budapeštianskou a Berlínskou150Chodníky
II.Juhoslovanská - zjazdový chodník1 500Chodníky
II.Maďarská - zjazdový chodník1 500Chodníky
II.spojovací chodník medzi Maďarskou a Juhoslov.nad ihriskom540Chodníky
II.spojovací chodník medzi Maďarskou a juhoslov pri ZŠ600Chodníky
II.Americká trieda - 2x chodníky3 750Chodníky
II.Aténska1 920Chodníky
II.Aténska - spoj. chod. s Viedenskou240Chodníky
II.chodník z Aténskej k ZŠ Bruselská50Chodníky
II.chodník z Bruselskej k ZŠ Bruselská ( zozadu )130Chodníky
II.odb.k Bruselskej od Eur.tr.80Chodníky
II.Helsinská1 650Chodníky
II.Viedenská2 040Chodníky
II.Austrálska - rovnobež. chodník smer Viedenská440Chodníky
III.Kuzmányho - blok č. 13 - 170Parkoviská
III.Komenského - pred KÚ800Parkoviská
III.Zimná - pred obchodmi0Parkoviská
III.Hroncova - pred Obvodným úr.160Parkoviská
III.B.Nemcovej1 000Parkoviská
III.Aplinka1 200Parkoviská
III.parkoviská pri Magistráte2 000Parkoviská
III.Luník II. - trhovisko470Parkoviská
III.Idanská - 2x parkovisko1 500Parkoviská
III.Orgovánová720Parkoviská
III.Michalovská700Parkoviská
III.Popradská-oproti CVČ Domino700Parkoviská
III.Medická1 600Parkoviská
III.Moldavská -Datacom, iba pred budovou + príjazd.cesta890Parkoviská
III.Rastislavova - cintorín1 200Parkoviská
III.Rastislavova- pred pol.Juh660Parkoviská
III.Rastislavova- státie pred nemocnicou od Topoľovej po bočný vchod500Parkoviská
III.Vojvodská - blok č. 2 - 40Parkoviská
III.Vojvodská - pred malomatráž.blokmi0Parkoviská
III.Južná tr. pred hotel. Akadémia0Parkoviská
III.Palárikova 1-30Parkoviská
III.Palárikova 5-70Parkoviská
III.Palárikova 9-110Parkoviská
III.Rosná č.100Parkoviská
III.Rosná 1,3,5 - 3xparkovisko0Parkoviská
III.Južná tireda-pri podchode Mudroňova0Parkoviská
III.Turgenevova-pred bl.23-27220Parkoviská
III.Pri prachárni -pred blšákom2 030Parkoviská
III.VŠA - cesta + parkoviská 2x mezi detsk.ihriskom a hotelom U Leva8 812Parkoviská
III.Levočská - za poštou600Parkoviská
III.Irkutská - pred poliklinikou300Parkoviská
III.Ždiarska 3x1 200Parkoviská
III.Rovníková300Parkoviská
III.OC Važec500Parkoviská
III.Kurská1 198Parkoviská
III.Kalinovská500Parkoviská
III.Tokajícka600Parkoviská
III.Lidické námestie590Parkoviská
III.Jegorovovo námestie476Parkoviská
III.Postupímska578Parkoviská
III.Dvorkinova150Parkoviská
III.Clementisova120Parkoviská
III.Adlerova400Parkoviská
III.Fábryho1 494Parkoviská
III.Exnárova690Parkoviská
III.P pred poliklinikou Východ + zjazd.kom.910Parkoviská
III.Ovručská400Parkoviská
III.Charkovská200Parkoviská
III.Buzulucká400Parkoviská
III.OC Hornád360Parkoviská
III.Čínska2 150Parkoviská
III.Bruselská500Parkoviská
III.Pri pošte1 400Parkoviská
III.Varšavská800Parkoviská
III.Maďarská200Parkoviská
III.Krematórium - parkoviská800Parkoviská
I.Mosty Hlinkova 6x: -úsek od Vodarenskej po KurskúMosty
I.Maršála Koneva (len MHD)Mosty
I.Tr.Ľ.Svobodu - most nad pri pošte údolím pri PošteMosty
I.Tr.Ľ.Svobudu - most nad podjazdom k LingovuMosty
I.Americká tr. - nadjazd nad ŠC PrešovskáMosty
I.Ázijská tr.(stúpanie)Mosty
I.Európska tr.Mosty
III.obec Ťahanovce - most cez HornádMosty
I.Čermeľská cesta - most -pri ul. Za štadiónomMosty
I.Čermeľská cesta - most - most odbočka na BankovMosty
I.ŠC Jahodná - most pri Alpinke cez Čerm.potokMosty
I.Cesta pod HradovouMosty
I.GerlachovskáMosty
I.Ľavobrežná - most cez HornádMosty
I.GemerskáMosty
I.VojenskáMosty
III.Čsl.odboja - most nad MoskovskouMosty
I.Moskovská triedaMosty
I.Moskovská trieda - most nad údolímMosty
I.Moskovská trieda - most nad Triedou KVPMosty
I.Moskovská trieda - stúpanie od MyslavyMosty
I.Myslava - most nad potokom - odbočka na BaškuMosty
I.Tr. KVP - most pri BenzinkeMosty
I.Tr. KVP - most cez potok pri Luniku IX.Mosty
III.odbočka L IX. - most cezMyslavský potokMosty
II.Krásna n/H.-most cez HornádMosty
II.Juž.nábrežie - nadjazd smer Vyšné OpátskeMosty