Zber papiera 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 prebiehala veľká súťaž v zbere papiera pre materské, základné a stredné školy z Košíc. Srdečne gratulujeme všetkým výhercom!

Výhercovia – mesto Košice

V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera na školu
1. miesto: Základná škola M. Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1 – 53 420 kg
2. miesto: Základná škola Krosnianska 4 – 31 910 kg
3. miesto: Základná škola Nám. L. Novomeského 2 – 31 600 kg

V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera v prepočte na jedného žiaka
1. miesto: Základná škola M. Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1 – 104,132 kg na žiaka
2. miesto: Základná škola Dolina 43 – 102,195 kg na žiaka
3. miesto: Materská škola Ipeľská 10 – 86,129 kg na žiaka

Výhercovia – Košické obce

1. miesto: ZŠ Valaliky – 28 630 kg
2. miesto: ZŠ Rozhanovce – 21 910 kg
3. miesto: ZŠ a MŠ Budimír 11 – 9 780 kg

Výhercovia – mesto Prešov

V kategórii Celkové množstvo vyzbieraného papiera na školu
1. miesto: Základná škola Mirka Nešpora – 9 580 kg
2. miesto: Základná škola Ľubotice – 8 300 kg
3. miesto: Základná škola Sibírska – 8 030 kg

zber_papiera_A3_2

Štatút Zber papiera 2015/2016